17 грудня 2017
На головну Що нового? Державний центр зайнятості інформує Карта порталу
Веб-сайти РегЦЗ
Пошук
по цьому порталу
по мережі сайтів
Розширений пошук
Головна » Прес-центр » Новини

Основні показники розвитку соціальної сфери
 
02.11.2010  |  Міністерство праці та соціальної політики України версія для друку
Основні показники розвитку соціальної сфери

Аналітичний звіт Мінпраці

 

 Щодо доходів населення та заробітної плати

 

Номінальні доходи населення за даними Держкомстату України за ІІ квартал 2010 р. збільшилися на 17,8 % порівняно з відповідним періодом попереднього року.

Наявний доход, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 21,2 %, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактору – на 11,8 %.

·Наявний доход у розрахунку на одну особу за ІІ квартал 2010 р. становив 4182,7 грн., що на 21,5% більше ніж у відповідному періоді минулого року.

Середньомісячна заробітна плата за січень-вересень 2010 року порівняно з відповідним періодом минулого року зросла на 19,5% і становила 2176 грн. на місяць.

Середня заробітна плата за вересень ц.р. становила 2349 грн., що в 2,6 рази перевищило розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб та розмір мінімальної заробітної плати (888 грн.). У порівнянні з відповідним періодом 2009 року вона збільшилась на 21,9%.

Реальна заробітна плата за січень-вересень 2010 року до відповідного періоду минулого року зросла на 9,8%.

Мінімальна заробітна плата протягом січня-жовтня 2010 року підвищувалась 4 рази і зросла з 869 грн. до 907 грн. на місяць. А 1 грудня становитиме 922 грн. і у порівнянні з груднем 2009 року вона зросте на 24% або на 178 гривень.

Виходячи з обсягів видатків, передбачених у Державному бюджеті України на 2010 рік на оплату праці працівників бюджетної сфери, Кабінетом Міністрів України прийнято постанови, згідно з якими установлено базовий розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у поточному році – з 1 січня – 555 грн., з 1 квітня – 567 грн., з 1 липня – 570 грн., з 1 жовтня – 586 гривень.

Протягом 2010 року посадові оклади підвищуються у всіх категорій працівників на 10 відсотків, проте у 2009 р., розміри посадових окладів працівників бюджетної сфери не змінювались, крім тих, у яких вони були менші за мінімальну заробітну плату.

На даний час опрацьовуються пропозиції щодо підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду ЄТС з 1 грудня ц.р.

Проблемні питання та шляхи їх вирішення.

Прийняття узгодженого рішення із соціальними партнерами щодо розміру мінімальної заробітної плати на 2011 рік.

Вирішення питання передбачає: продовження переговорів по визначенню розміру мінімальної заробітної плати на 2011 рік з метою зближення позицій Сторін.

Підвищення індексу людського розвитку України та реформування концептуальних підходів до політики оплати праці.

Вирішення питання передбачає: створення міжвідомчих робочих груп з питань оплати праці та по вивченню можливих шляхів вирішення питання запровадження в Україні індикативної заробітної плати у розрізі професій з урахуванням регіональних особливостей оплати праці.

Здійснення заходів направлених на зростання фондів оплати праці.

Для вирішення питання: Мінпраці вносяться зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.99 № 859 „Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств”.

Зрівнялівка посадових окладів працівників з 1 по 7 тарифний розряд Єдиної тарифної сітки.

Вирішення питання передбачає: Поетапне підвищення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду ЄТС з метою встановлення його на рівні мінімальної заробітної плати.

Перспективи розвитку.

У 2011 році буде забезпечено встановлення мінімальної заробітної плати на рівні не нижче прожиткового мінімуму для працездатних осіб, продовжено здійснення заходів, спрямованих на оптимізацію видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери та скорочення дефіциту бюджету.

Виходячи з видатків, передбачених у проекті Закону України „Про державний бюджет України на 2011 рік”, який повернуто на доопрацювання, посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС пропонується установити з 1 січня 2011 року у розмірі 613 грн., з 1 квітня – 625 гривень, з 1 жовтня – 641 гривня, з 1 грудня – 654 гривні. Працівникам, у яких посадові оклади будуть менші за мінімальну заробітну плату, вони будуть установлені на рівні мінімальної заробітної плати.

2. Здійснюються заходи спрямовані на погашення заборгованості із  виплати заробітної плати

Значна увага Мінпраці приділяється такому актуальному питанню як своєчасна виплата заробітної плати, у тому числі погашення заборгованості із неї.

Заборгованість із заробітної плати  за даними Держкомстату станом на 1 жовтня 2010 року склала 1 340,3 млн. гривень. У порівнянні з початком року вона зменшилась на 133,0 млнрн. або на 9,0%.

З початку роботи нового Уряду (протягом березня-серпня) заборгованість із заробітної плати зменшилась на 397,4 млн. грн. або на 22,9%, у тому числі лише протягом вересня на 69,2 млнрн. або на 4,9%.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України №1609-р від 11 серпня 2010 року „Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати”, що розроблено Мінпраці, передбачено зменшення заборгованості із заробітної плати у червні-грудні 2010 року на 54% або на 1 млрд.грн. проти заборгованості за станом на 1 червня 2010 року.

Питання погашення заборгованості було розглянуто на двох засіданнях Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій та інших соціальних виплат 9 квітня та 9 вересня 2010 року.

З метою вирішення питання погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах-банкрутах Мінпраці було розроблено проект постанови Уряду, який найближчим часом буде поданий до Кабінету Міністрів України щодо поліпшення співпраці арбітражних керуючих та місцевих державних адміністрацій.

 

Щодо ситуації на ринку праці

 

У 2010 році на ринку праці України відбуваються позитивні зміни: поступово зростає зайнятість населення; зменшуються обсяги вивільнення працівників; скорочуються обсяги вимушеної неповної зайнятості; знижуються обсяги та рівень безробіття; збільшуються обсяги та ефективність соціальних послуг, що надаються населенню та роботодавцям державною службою зайнятості.

Чисельність зайнятого населення, у порівнянні з І півріччям 2009 року, збільшилась на 36,8 тис. осіб і у І півріччі 2010 року становила 20,2 млн. осіб. Рівень зайнятості зріс з 57,7% до 58,4%.

Чисельність безробітних, визначених за методологією Міжнародної організації праці, в цілому по країні у І півріччі 2010 року склала майже 1,9 млн. осіб, що на 141,3 тис. осіб менше, ніж у відповідному періоді 2009 року. Рівень безробіття населення (за методологією МОП) знизився з 9,1% до 8,5%.

Зростає чисельність найманих працівників. Їх кількість у вересні поточного року збільшилась на 178,8 тис. осіб, порівняно з вереснем минулого року, і становила 10,7 млн. осіб.

Зменшується чисельність громадян, які перебувають у стані вимушеної неповної зайнятості. Чисельність осіб, які знаходились в адміністративних відпустках з ініціативи адміністрацій у вересні 2010 року, порівняно з відповідним місяцем минулого року, зменшилась більш ніж у 7 разів та становила 40,1 тис. осіб. У режимі скороченого робочого часу у вересні працювало 466,6 тис. осіб, проти 994,6 тис. осіб у відповідному періоді 2009 року.

Відбувається зменшення обсягів вивільнення працівників з економічних причин. У І півріччі 2010 року з підприємств, установ та організацій було вивільнено 41,4 тис. працівників, що майже у 3 рази менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

За даними моніторингу створення робочих місць упродовж січня-серпня  2010 року забезпечено розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць більш як для 581,2 тис. осіб, що становить 89% річного завдання.

На обліку в державній службі зайнятості протягом 9 місяців поточного року перебувало 1423,6 тис. незайнятих громадян.

Працевлаштовано у січні-вересні 2010 року, за направленням центрів зайнятості – 579,3 тис. осіб.

Професійне навчання за направленням служби зайнятості проходили 158,2 тис. безробітних громадян, що 24% більше, ніж у січні-вересні 2009 року.  Рівень охоплення безробітних професійним навчання зріс з 9,2% у січні-вересні 2009 року до 16,0% у січні-вересні 2010 року.

У громадських роботах за 9 місяців п.р. брали участь 265,8 тис. осіб, що на 27% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. При цьому, рівень залучення незайнятих громадян до громадських робіт в цілому по Україні становив 18,7%, проти 11,7% у січні-вересні 2009 року.

Працевлаштовано 38,2 тис. безробітних громадян шляхом надання дотацій роботодавцям за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

В базі вакансій служби зайнятості на початок жовтня 2010 року налічувалось 84,7 тис. одиниць, що на 14% більше ніж на відповідну дату минулого року. В середньому по Україні, на одне вільне робоче місце претендувало 5 осіб проти 8 осіб на початок жовтня 2009 року.

Постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2010 р. № 831 затверджено Основні напрями реалізації державної політики зайнятості на 2010-2011 роки, які визначають шляхи та способи розв’язання проблем зайнятості та регулювання ринку праці.

Крім того, упродовж 2010 року постановами правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 20.05.2010 №175 та від 19.08.2010 №190 підвищувався мінімальний розмір допомоги по безробіттю та з 1 жовтня становить – 490 гривень для незастрахованих осіб, та не менш 680 гривень – для застрахованих, при цьому зазначено, що з 1 грудня 2010 року вона сягне 500 гривень та не менш 700 гривень для відповідних категорій осіб.

 

Проблемні питання та шляхи їх вирішення:

Кількісно-якісний дисбаланс між попитом на робочу силу та її пропозицією.

Шляхи вирішення:

- удосконалення державного замовлення з метою підготовки кадрів відповідно до потреб ринку праці;

- здійснення професійної орієнтації населення різних вікових груп, спрямованої на орієнтацію на потреби ринку праці, на формування усвідомлених підходів до вибору професії.

Невідповідність якості робочої сили потребам сучасного виробництва.

Шляхи вирішення: підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили шляхом:

- створення системи набуття та розвитку умінь, компетенцій та кваліфікацій населення протягом всього життя;

- подальший розвиток мережі навчальних закладів державної служби зайнятості для підвищення рівня підготовки конкурентоспроможних кадрів з числа дорослого населення.

Низький попит на робочу силу, низька якість вакансій, які подаються роботодавцями до державної служби зайнятості.

Шляхи вирішення: державна підтримка національного товаровиробника, створення сприятливого інвестиційного клімату з метою збереження існуючих та створення нових робочих місць з гідними умовами та оплатою праці.

 

 Щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування

 

8 червня 2010 року Верховною Радою України прийнято Закон України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, розроблений Мінпраці. Зазначений Закон, відповідно до його Прикінцевих положень, набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Законом визначено правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати. Відповідно до Закону функції збору єдиного внеску здійснюватиме Пенсійний фонд. Передбачено створення Державного реєстру соціального страхування, використання даних персоніфікованого обліку для призначення страхових виплат, переорієнтацію функцій та структур фондів соціального страхування, які буде звільнено від обов’язків щодо збору внесків, більшою мірою на роботу із застрахованими особами.

Розроблено та затверджено наказ Мінпраці від 31.08.2010 р. № 266 „Про затвердження Плану Міністерства праці та соціальної політики України з організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 8 липня 2010 р. № 2464-VІ “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. Робота щодо підготовки нормативно-правових актів для забезпечення реалізації цього Закону здійснюється відповідно до затвердженого плану.

Основними завданнями на наступний рік є:

- законодавче визначення розмірів єдиного внеску на 2012 рік за результатами проведених консультацій сторін соціального діалогу відповідно до пункту 4.2 Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємств та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями;

- подальше удосконалення законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Щодо пенсійного забезпечення

Після прийняття Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” з 1 січня 2010 року забезпечено виконання соціальних стандартів. У зв’язку із підвищенням розмірів прожиткового мінімуму проведено перерахунки:

- мінімальних розмірів пенсій (в тому числі шахтарям та пенсій по втраті годувальника);

- надбавок до пенсій за понаднормовий стаж (які обчислені, виходячи із розміру прожиткового мінімуму);

- надбавок, підвищень, додаткових пенсій та інших виплат, розмір яких обчислюється виходячи із розміру прожиткового мінімуму (підвищення до пенсії ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань, додаткова пенсія постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, надбавки до пенсії донорам, пенсії за особливі заслуги).

Крім того за цей період відповідно до прийнятих Урядом рішень:

- з 1 березня підвищені розміри пенсій деяким категоріям громадян у зв’язку із зростанням середньомісячної заробітної плати штатного працівника на 1,1 %, що відповідає 20 % темпів зростання середньомісячної заробітної плати штатного працівника в Україні за попередній рік;

- упорядковано механізм перерахунку пенсій військовослужбовцям, які обслуговували ядерну зброю та деяким іншим категоріям осіб, чим усунуто диспропорцію у розмірах пенсій військовим пенсіонерам;

- законодавчо визначено умови участі самозайнятих осіб у пенсійному страхуванні та сплати ними страхових внесків у фіксованому розмірі;

- з 1 серпня встановлено мінімальний розмір пенсійної виплати інвалідам війни та учасникам бойових дій.

Розмір пенсій (надбавок до пенсій, підвищень, додаткових пенсій та інших виплат,  яких обчислюється виходячи із розміру прожиткового мінімуму) було перераховано у квітні, липні та жовтні місяцях, у зв’язку з підвищенням розмірів прожиткового мінімуму.

Мінімальний розмір пенсії станом на 1 жовтня 2010 року становить 723 гривні.

З 1 грудня відбудеться чергове підвищення зазначених виплат у зв’язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік”.

У вересні місяці поточного року середній розмір пенсії склав 1103,56 грн., або збільшився на 6,2% (у квітні – 1038,88 грн., у січні – 1032,63 грн.). До кінця поточного року середній розмір пенсії очікується на рівні 1126,72 грн.).

Чисельність пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду України становить 13,7 млн. осіб.

Крім того, для забезпечення пенсійних прав працівників шахтарських підприємств, Державним бюджетом на 2010 рік списано заборгованість вугле- та торфодобувним підприємствам перед Пенсійним фондом України. Період, за який списано недоїмку із сплати страхових внесків, зараховується до страхового стажу при призначенні пенсії.

Перспективи розвитку.

Урядом прийнято Програму економічних реформ на 2010 - 2014роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада”.

Програма визначає чіткі орієнтири щодо реформування економіки України, зокрема реформування системи пенсійного страхування.

Реалізовувати визначені Програмою кроки передбачається протягом 2010 – 2013 років у три етапи.

План-графік за напрямом „Пенсійна реформа” містить 19 основних кроків для посилення соціального захисту осіб, які втратили працездатність, забезпечення гідного рівня їх життя в результаті стійкого розвитку пенсійної системи на засадах збалансованості інтересів пенсіонерів та працюючого населення.

Першочерговим завданням для досягнення поставленої мети є забезпечення фінансової стабільності пенсійної системи.

Для цього передбачається:

- підвищити роль страхового стажу та заробітної плати при обчисленні розміру пенсії;

- ліквідувати диспропорції у розмірах пенсій, призначених у різні роки;

- обмежити максимальний розмір пенсій, що виплачуються із солідарної системи та/або за рахунок коштів державного бюджету;

- запобігати несвоєчасному проведенню розрахунків за страховими  внесками, нарахованими підприємствами, установами та організаціями, з органами Пенсійного фонду України, недотриманню законодавства у сфері пенсійного страхування посадовими особами підприємств, установ та організацій.

До кінця 2010 року планується уточнити умови впровадження ІІ рівня пенсійної системи із одночасним розв’язанням питань щодо закріплення за Пенсійним фондом України функцій збирання й адміністрування коштів II рівня пенсійної системи і залучення приватних компаній для управління активами та спрямування внесків ІІ рівня до недержавних пенсійних фондів за бажанням і вибором застрахованих осіб.

Першочергові завдання:

В 2011 – 2012 роках передбачається здійснити заходи по опрацюванню питань щодо удосконалення регулювання діяльності накопичувальних пенсійних фондів.

На 2012 рік заплановано подати до Верховної Ради України законопроект щодо скорочення пільг при достроковому виході на пенсію та зі сплати внесків та завершити підготовчі роботи для впровадження ІІ рівня пенсійної системи.

Опрацювати питання диверсифікації схем приватного пенсійного страхування передбачається у 2013 році.

Кожен із цих заходів містить детальні кроки по їх виконанню, які логічно взаємопов’язані між собою.

 

Щодо надання соціальної державної допомогита інших видів соціальних гарантій

 

Розміри всіх видів державної допомоги сім’ям з дітьми, дітям-інвалідам, інвалідам з дитинства та малозабезпеченим сім’ям та інших видів державної допомоги переглянуті з 1 січня 2010 року та у травні-червні 2010 року проведені доплати за січень-квітень поточного року.

Загалом розміри державної допомоги для майже 1,2 млн. сімей збільшено в середньому від 16 до 19% (в залежності від видів державної допомоги).

До кінця поточного року розміри допомоги будуть підвищені ще і в грудні цього року і впродовж 2010 року збільшаться в середньому на 25% (від 24 до 26%, в залежності від видів допомоги).

Розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у 2010 році  збільшено з 75 до 100% прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Максимальний розмір цієї допомоги становить з 1 жовтня 2010 року 907 гривень.

Мінімальний (гарантований) розмір – 130 гривень.

Загальні бюджетні видатки на надання допомоги у цьому році складають 23,7 млрд. грн., що на 7,2 млрд. грн. гривень, або на 43,5 % більше ніж у 2009 році (16,5 млрд. грн.).

Розміри державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям  збільшено. Зокрема, у 2010 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення цієї допомоги збільшено порівняно з минулим роком для: працездатних осіб – на 37% (182,21 грн.),

непрацездатних осіб – на 42% (266,25 грн.),

інвалідів – на 47% (294,0 грн.).

Для дітей в багатодітних сім’ях рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення соціальної допомоги встановлено у розмірі 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Державну соціальну допомогу у серпні 2010 року (за оперативною інформацією регіональних органів праці та соціального захисту населення) отримувало 73,0 тис. малозабезпечених сімей. З початку року таку допомогу нараховано та виплачено на суму 550,7 млн. гривень.

 

Щодо соціального захисту людей похилого віку

 

Щороку до 5 травня ветеранам війни виплачується разова грошова допомога. У поточному році з урахуванням вимог Указу Президента України „Про додаткові заходи щодо відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” вказана допомога виплачена у збільшених розмірах саме ветеранам Великої Вітчизняної війні, зокрема:

- в середньому розміри збільшені більше як на 200 % в порівнянні з минулим роком інвалідам І-ІІІ груп,

- на 185 % - учасникам бойових дій,

- членам сімей загиблих та померлих ветеранів війни – майже на 180 %,

- учасникам війни – більше як на 170 %. 

Станом на 01.01.2010 мережа територіальних центрів налічувала  743 установи. Стале функціонування системи забезпечують понад 40 тис. соціальних працівників та соціальних робітників, які обслуговують майже 2 млн. громадян, надаючи їм понад 50 видів послуг.

З прийняттям Закону України „Про соціальні послуги” розпочався процес реформування системи соціальних послуг.  З метою реалізації положень цього Закону, що спрямовані на створення в Україні принципово нової системи надання соціальних послуг, відкритої для провадження діяльності як державних, так і недержавних соціальних установ, формування ринку надавачів соціальних послуг, Міністерством розроблено низку нормативно-правових актів, які  затверджено Урядовими рішеннями.

У червні поточного року з метою врегулювання окремих проблемних питань Урядом внесено зміни до деяких нормативних документів, зокрема, з метою наближення соціальних послуг до жителів села надано право терцентрам в селах, в разі потреби, вводити посади соціальних працівників. Дозволено місцевим органам влади на місцях по рішенню комісії звільняти від оплати за соціальні послуги одиноко проживаючих громадян похилого віку, інвалідів, хворих, що мають родичів, які не мають змоги їм допомогти.

Приведено у відповідності до Закону України „Про соціальні послуги” порядок обслуговування осіб похилого віку, інвалідів, які мають рідних. Зокрема, передбачено, що особи,  які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу, отримуватимуть соціальні послуги на платній основі відповідно до затверджених тарифів та в строгій відповідності до переліку послуг.

Перспективи розвитку.

Буде продовжено реалізацію основних напрямів  Плану дій з реалізації Концепції реформування системи соціальних послуг, що дозволить закласти основи для формування сучасної системи соціальних послуг, орієнтованої на стандарти соціальної роботи європейського рівня, чітке функціонування якої сприятиме посиленню соціальної захищеності громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та постійному покращенню якості їх життя.

 

Щодо соціального захисту інвалідів

 

1. Щодо забезпечення інвалідів технічними та іншим засобами реабілітації.

З метою своєчасного забезпечення окремих категорій населення необхідними засобами реабілітації протягом січня-березня 2010 року промисловим об’єднанням „Укрпротез” було укладено договори з підприємствами-виконавцями державного замовлення  на виготовлення, поставку та ремонт технічних та інших засобів реабілітації

Договорами укладеними на 2010 рік з підприємствами-виконавцями державного замовлення передбачено першочергове забезпечення дітей-інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації (далі – ТЗР).

Мінпраці спільно з Українським науково-дослідним інститутом протезування, протезобудування та відновлення працездатності удосконалено, розширено та приведено у відповідність до міжнародних стандартів Номенклатуру технічних та інших засобів реабілітації для осіб з обмеженими можливостями. На даний час налічується 1643 одиниці цих виробів.

Мінпраці розроблено електронні каталоги технічних та інших засобів реабілітації, які розміщено на офіційних веб-сайтах, як для ознайомлення з ними безпосередніх користувачів цих засобів, так і для службового користування при їх призначенні та забезпеченні.

На даний час на обліку для забезпечення окремих категорій населення ТЗР перебуває близько 1 млн. осіб.

Для задоволення повної потреби в зазначених засобах у цьому році за рахунок державного бюджету необхідно 634,3 млн. гривень.

Щороку через недостатнє фінансування лише близько 50-60% осіб від загальної потреби отримують ці засоби.

У зв’язку з тим що Законом України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” передбачено видатки в розмірі 297,2 млн. гривень. потреба окремих категорій населення у технічних та інших засобах реабілітації у 2010 році буде задоволено лише на 47 %.

Проблемне питання та шляхи його вирішення.

Низький рівень забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації.

Для вирішення необхідно: передбачити видатки для забезпечення повної потреби окремих категорій населення у технічних та інших засобах реабілітації.

2. Щодо забезпечення інвалідів автомобілями

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.10 № 597 „Деякі питання виконання Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” відновлено фінансування бюджетної програми 2507030 „Забезпечення автомобілями інвалідів та інвалідів-чорнобильців”, якою передбачено 85,5 млн.гривень.

Крім того, на зазначену мету передбачено видатки у сумі 3,2 млн. грн., що накопичені у Фонді соціального захисту інвалідів за рахунок сплати інвалідами 7 і 30% відсотків вартості автомобілів, що отримуються інвалідами на пільгових умовах.

Станом на 01.01.2010 на обліку в органах праці та соціального захисту населення для забезпечення інвалідів автомобілями перебувало понад 87 тисяч інвалідів, з них 20 тисяч інвалідів війни.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.10 № 919-р „Про затвердження плану загальнодержавних заходів щодо проведення Року ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років” Мінпраці ініціювало використання в межах 50 млн. грн. видатків, передбачених бюджетною програмою для забезпечення інвалідів з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та інвалідів війни І групи, які безпосередньо брали участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією.

Проблемне питання та шляхи  його вирішення

Недостатнє виділення коштів на забезпечення інвалідів автомобілями.

Для вирішення необхідно: передбачити видатки в обсязі 3,2 млрд. грн. для задоволення повної потреби інвалідів у спецавтотранспорті.

3. Щодо реалізації Конвенції ООН про права інвалідів

З огляду на ратифікацію Україною у березні 2010 року Конвенції ООН про права інвалідів та Факультативного протоколу до неї, Мінпраці розробило зміни до Законів України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” та „Про реабілітацію інвалідів в Україні”. Законопроект погоджений Громадською радою при Мінпраці і наданий час узгоджується з центральними органами виконавчої влади.

Схвалення Верховною Радою України такого законопроекту приведене згадані Закони України у відповідність до міжнародних вимог та покращить життєдіяльність осіб з інвалідністю.

Крім того, за рішенням Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України від 7 червня 2010 року № 1 Мінпраці узагальнює пропозиції центральних органів виконавчої влади щодо розробки проекту Концепції Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права інвалідів.

 

Щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

З метою удосконалення стосовно соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в Мінпраці опрацьовуються 3 окремі законопроекти:

- законопроект, щодо уніфікації положень Закону „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” до норм чинного законодавства з питань соціального захисту постраждалих громадян;

- законопроект щодо вдосконалення пенсійного забезпечення, яким передбачається врегулювати питання підвищення пенсії, обчисленої за статтею 54 Закону;

- законопроект щодо врегулювання  на законодавчому рівні розмірів пенсійних, компенсаційних виплат, доплат і допомог (за судовими рішеннями), який дозволить до стабілізації соціально-економічної ситуації в країні привести у відповідність розміри пенсійних, компенсаційних виплат, доплат і допомог до встановлених Кабінетом Міністрів України гарантій у межах видатків, передбачених держбюджетом на відповідний рік, та припинити існуючу практику прийняття судових рішень на користь окремих громадян за рахунок інших.

У 2010 році видатки на соціальний захист та пенсійне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, становлять 7 млрд. грн. (що на  1,4 млрд. грн. або на 6% більше порівняно з 2009 роком), у тому числі частка фінансування за „чорнобильськими” програмами, які безпосередньо здійснюються Міністерством праці та соціальної політики – 2,46 млрд. грн. (що на 371,8 млнрн. або на 18% більше порівняно з 2009 роком.)

Здійснюються заходи щодо залучення до активної роботи у складі Консультативної ради з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, при Мінпраці всеукраїнських та міжнародних „чорнобильських” об’єднань, які зареєстровані Мін’юстом.

Започатковано практику моніторингу щодо співпраці всеукраїнських чорнобильських громадських організацій з регіональними підрозділами Мінпраці в питаннях соціального захисту постраждалих громадян.

 

Проблемні питання та шляхи їх вирішення

 

За розрахунками на реалізацію Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” у повному обсязі необхідно понад 70 мільярдів гривень. Це робить здійснення виплат за програмами соціального захисту чорнобильців нереальним.

Потребує вирішення проблема невідповідності розмірів виплат, визначених Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (в розмірах від мінімальної заробітної плати) до розмірів, встановлених постановами Кабінету Міністрів України, що призвело до масових звернень постраждалих громадян до судів різних інстанцій.

Станом на 01.10.10 в судах різних інстанцій знаходиться понад 130 тисяч позовів на загальну суму 1 млрд. 284 млн. гривень.

Кількість судових рішень щодо виконання на користь громадян, які не підлягають апеляції – 73 тис. на загальну суму 740 млн. гривень.

Законом України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” не передбачено бюджетних призначень для взяття зобов’язань за судовими рішеннями щодо перерахунків соціальних виплат для громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Шляхи вирішення: Мінпраці спільно з причетними органами виконавчої влади і сторонами соціального діалогу розроблено проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо розмірів пенсійних, компенсаційних виплат, доплат і допомог”, який покликаний без зниження досягнутого на цей час рівня соціальних гарантій привести у відповідність розміри пенсійних, компенсаційних виплат, доплат і допомог до встановлених Кабінетом Міністрів України гарантій у межах видатків, передбачених держбюджетом на відповідний рік, та припинити існуючу практику прийняття судових рішень на користь окремих громадян за рахунок інших, що є прямим порушенням Конституції.

Законопроект розміщено на веб-сайті Мінпраці. Термін внесення до Кабінету Міністрів України – 15.11.2010 року.

Довідково: Нині статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи в Україні мають 2,3 млн. громадян, серед них: більш ніж 110 тисяч – чорнобильці І категорії (інваліди), понад півмільйони - діти. В цілому по Україні це 5% населення, що робить справу соціального захисту постраждалих не тільки надзвичайно важливою, але й надзвичайно складною.

Щодо тенденцій у майбутньому, то можна очікувати, що внаслідок природного руху населення (за умови збереження сучасних критеріїв національного законодавства) загальна чисельність постраждалих буде зменшуватися, однак, чисельність осіб, віднесених до категорії 1, тобто інвалідів, стрімко збільшиться.

Щодо розвитку систем реінтеграції бездомних громадян та соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі

Для інтеграції бездомних громадян у суспільство, а саме безперешкодного доступу цих категорій громадян до соціальних послуг, покращення їх реінтеграції та соціальної адаптації, координації дій центральних органів виконавчої влади при Кабінеті Міністрів України за ініціативи Мінпраці утворено Раду з питань соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

З урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду підготовлено зміни до основних законів України, які визначають ці напрями роботи, а саме, до Законів України „Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей” та „Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”. Наразі законопроекти знаходяться на розгляді у Верховній Раді України.

Місцевими органами виконавчої влади продовжується робота по розвитку мережі закладів відповідного спрямування. Впродовж I півріччя 2010 року розпочали роботу 6 закладів. Наразі діє 136 суб’єктів, якими за звітний період обслуговано понад 10,5 тис. осіб.