24 листопада 2017
На головну Відгуки про роботу центрів зайнятості (анкета) Що нового? Карта сайту Державна служба зайнятості Ти маєш знати більше!
Веб-сайти РегЦЗ
Пошук
по цьому порталу
по мережі сайтів
Розширений пошук
Головна » Обласна служба зайнятості » Діяльність обласного центру зайнятості

Інформаційно-консультаційний центр
 
06.11.2015  |  Відділ організації профорієнтації обласного центру зайнятості версія для друку
Інформаційно-консультаційний центр

У Кіровоградському обласному центрі зайнятості діє Інформаційно-консультаційний центр.

Серед його основних завдань – інформування населення про стан зайнятості населення та регіональний ринок праці; консультування з питань законодавства про зайнятість; оперативне та якісне вирішення проблем роботодавців щодо підбору робочої сили; надання допомоги в пошуку роботи та працевлаштуванні; надання професійних консультацій та психологічної підтримки або допомоги; надання консультативної допомоги у започаткуванні власної справи та ін.

У рамках діяльності центру проводяться різноманітні заходи для шукачів роботи, студентської та учнівської молоді (різноманітні інформаційні семінари, тренінги з техніки пошуку роботи; профорієнтаційні уроки, презентації професій, професіографічні зустрічі, групові профконсультації тощо), а також заходи за участі соціальних партнерів та ЗМІ.

Діяльність Центру будується за принципами та на засадах оперативності, вичерпності та актуальність наданої інформації, доступності та своєчасного надання інформаційних, консультаційних та профорієнтаційних послуг. Центр діє відповідно до тимчасового положення (додається).

 

Положення про Інформаційно-консультаційний центр

Кіровоградського обласного центру зайнятості

 

1.    Мета та загальні положення

1.1.       Метою Інформаційно-консультаційного центру Кіровоградського обласного центру зайнятості (далі – ІКЦ) є створення відкритого ресурсного та інформаційного середовища для:

-            використання інтелектуального та фахового ресурсу працівників регіональної служби зайнятості у задоволенні потреб різних соціальних груп та вікових категорій населення та роботодавців в отриманні доступних та якісних  індивідуальних та групових інформаційних, консультаційних та профорієнтаційних послуг;

-            забезпечення реалізації конституційних прав громадян на вільний вибір (зміну) професії, виду трудової діяльності, напряму подальшого навчання згідно з інтересами, здібностями, станом здоров’я та з урахуванням потреб ринку праці;

-            упередження довготривалого безробіття, підвищення соціальної та професійної мобільності цільових категорій громадян (молоді, осіб без професії, вивільнюваних громадян, осіб передпенсійного віку, жінок, інвалідів, внутрішньо переміщених осіб, демобілізованих учасників АТО тощо), формування у них адекватного ставлення до перспектив власної зайнятості, сприяння їх особистісному розвитку та кар’єрному зростанню;

-            сприяння професійному самовизначенню учнівської та студентської молоді;

-            забезпечення соціального діалогу на ринку праці, зокрема шляхом широкого залучення до співпраці громадських та волонтерських організацій;

-            сприяння підвищенню професійного рівня працівників державної служби зайнятості шляхом вивчення та розповсюдження кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду, організації спеціалізованих тренінгів та консультацій.

 

2.    Завдання, засади та принципи діяльності ІКЦ

2.1.       Завдання ІКЦ, орієнтовані на клієнтів:

-            інформування про стан зайнятості населення та ринок праці;

-            консультування з питань законодавства про зайнятість;

-            оперативне та якісне вирішення проблем роботодавців щодо підбору робочої сили;

-            надання допомоги в пошуку роботи та працевлаштуванні;

-            надання професійних консультацій та психологічної підтримки або допомоги;

-            надання консультативної допомоги у започаткуванні власної справи;

-            надання допомоги у виборі (зміні) професії, виду трудової діяльності, напряму подальшого навчання згідно з інтересами, здібностями, станом здоров’я та з урахуванням потреб ринку праці різним категоріям населення;

-            проведення превентивних профорієнтаційних заходів з учнівською та студентською молоддю;

-            організація та проведення спільно з соціальними партнерами і громадськими та волонтерськими організаціями інформаційно-консультаційних, інформаційно-довідкових, профорієнтаційних заходів для різних категорій населення (зустрічей, тренінгів, семінарів тощо);

-            популяризація інтерактивних послуг обласної служби зайнятості та інформації, що знаходиться на інтернет-сайтах державної служби зайнятості.

2.2.       Завдання ІКЦ, орієнтовані на працівників державної служби зайнятості:

-            опрацювання сучасних технологій обслуговування населення, форм та методів інформаційної та профорієнтаційної роботи, вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду;

-            надання методичної допомоги працівникам державної служби зайнятості з напрямів її роботи;

-            організація спеціалізованих семінарів, тренінгів та консультацій для фахівців державної служби зайнятості;

-            організація семінарів, зустрічей, нарад, "круглих столів", брифінгів із соціальними партнерами, громадськими та волонтерськими організаціями, ЗМІ щодо проведення спільних заходів для населення та популяризації роботи державної служби зайнятості;

-            організація та проведення соціологічних опитувань серед клієнтів ІКЦ з питань зайнятості та якості послуг державної служби зайнятості;

-            висвітлення роботи ІКЦ на інтернет-сайтах обласної служби зайнятості.

2.3.       Засади та принципи діяльності ІКЦ.

В основу діяльності ІКЦ покладені такі основні засади та принципи:

-            дотримання вимог і положень законодавства України при наданні послуг клієнтам;

-            оперативність, вичерпність, актуальність, доступність та своєчасне надання інформаційних, консультаційних та профорієнтаційних послуг;

-            індивідуалізація та диференційований підхід;

-            комплексний характер послуг;

-            надання послуг на добровільних засадах;

-            конфіденційність, відсутність бюрократичних вимог до клієнта;

-            співпраця з соціальними партнерами, громадськістю та ЗМІ;

-            безкоштовність надання послуг.

3.    Організація роботи та обслуговування ІКЦ

3.1.        Робота ІКЦ здійснюється за трьома основними напрямками:

-            надання послуг населенню (пріоритетність роботи з певною категорією населення визначається з урахуванням ситуації, що складається в регіоні), зокрема: юридичні консультації з питань зайнятості; допомога у пошуку роботи з використанням інтернет-ресурсів, працевлаштуванні; професійні консультації, психологічна підтримка або допомога; консультування з питань розвитку кар’єри, складання резюме та розміщення його на сайтах з пошуку роботи; проведення семінарів та тренінгів з техніки пошуку роботи, започаткування підприємництва, вибору професії, робота клубів тощо;

-            надання послуг роботодавцям (юридичні консультації з питань зайнятості; інформаційні послуги з питань ринку праці; надання допомоги в організації підбору персоналу, проведення семінарів, тренінгів із персоналом підприємств, установ, організацій, які звернулися за даною послугою тощо);

-            посилення соціального діалогу (організація та проведення засідань координаційного комітету з питань зайнятості, "круглих столів", нарад, ділових зустрічей, інформаційних заходів з соціальними партнерами та ЗМІ, прес-конференцій тощо).

3.2.       ІКЦ створюється на базі Кіровоградського обласного зайнятості (далі – центр зайнятості) та не є окремим структурним підрозділом Центру зайнятості.

3.3.       ІКЦ функціонує під керівництвом заступника директора обласного центру зайнятості.

3.4.       Надання оперативних консультацій відвідувачам ІКЦ та проведення заходів здійснюється працівниками центру зайнятості відповідно до компетенції та затвердженого плану роботи ІКЦ.

3.5.       Робота ІКЦ проводиться у взаємодії з представниками органів місцевої влади, роботодавців, волонтерських та громадських організацій,  профспілок, інших соціальних партнерів за їхньою згодою та на безоплатній основі, у тому числі на підставі укладених із ними угод про співпрацю.

3.6.       Функції з координації роботи ІКЦ покладаються на відділ організації профорієнтації центру зайнятості.

3.7.       Для виконання окремих функцій та завдань, що передбачають участь декількох або усіх структурних підрозділів центру зайнятості, створюється робоча група центру зайнятості (далі – Робоча група) під головуванням керівника ІКЦ. Склад Робочої групи та зміни до нього (у разі потреби) затверджується директором Центру зайнятості.

3.8.       Механізми взаємодії структурних підрозділів центру зайнятості між собою:

-          з відділом організації надання послуг роботодавцям – з питань інформації про наявність вільних робочих місць та вакантних посад на ринку праці, співробітництва щодо підбору фахівців на замовлення роботодавців;

-          з відділом організації сприяння працевлаштуванню – з питань надання послуг населенню з працевлаштування, в т. ч. на тимчасові та громадські роботи; сприяння в організації та провадженні власної справи;

-          з відділом організації профорієнтації – з питань надання профорієнтаційних послуг населенню з урахуванням вимог ринку праці, в т. ч. соціально незахищеним категоріям;

-          з відділом організації профнавчання – з питань надання послуг клієнтам служби зайнятості з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідно до потреб ринку праці;

-          з відділом організаційної та інформаційної роботи – з питань забезпечення інформування громадян щодо надання соціальних послуг з питань працевлаштування на сайті центру зайнятості та у ЗМІ, формування позитивного іміджу  служби зайнятості;

-          з відділом інформаційних систем – з питань програмного забезпечення, забезпечення технічними засобами, їх обслуговування та ремонту;

-          з юридичним відділом – з питань організації роботи «Юридичної вітальні» щодо правового супроводження роботи ІКЦ та надання юридичних консультацій відвідувачам ІКЦ;

-          з господарсько-договірним відділом – з питань матеріально-технічного забезпечення ІКЦ, укладання відповідних угод.

3.9.       ІКЦ комплектується засобами електронного зв’язку, комп’ютерною технікою з можливістю виходу до мережі Інтернет, аудіо-, відео та іншими технічними засобами, нормативними, навчально-методичними, довідково-інформаційними, видавничими матеріалами, інформаційно-просвітницькою та довідковою літературою та періодичними виданнями за напрямками діяльності.

 

4.      Інструктивні документи, що супроводжують роботу ІКЦ

4.1.       У своїй діяльності ІКЦ керується Конституцією України, Законами України "Про зайнятість населення", "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", "Про захист персональних даних", "Про доступ до публічної інформації", іншими нормативними документами, що регламентують діяльність державної служби зайнятості, а також Положенням про Інформаційно-консультаційний центр, затвердженим директором центру зайнятості.

4.2.       Діяльність ІКЦ здійснюється відповідно до графіку роботи, який формується на місяць та затверджується керівником ІКЦ.

4.3.       Фіксація наданих послуг та облік громадян, які їх отримали здійснюється в окремому журналі, листі-реєстрації з подальшим внесенням інформації до бази даних ЄІАС.