23 листопада 2017
На головну Що нового? Карта сайту Відгук про роботу Центру зайнятості (анкета) Державна служба зайнятості
Веб-сайти РегЦЗ
Пошук
по цьому порталу
по мережі сайтів
Розширений пошук
Головна » Послуги населенню » Профнавчання

Навчання впродовж життя - вимога часу та запорука успіху. (Неформальне навчання та можливості Державної служби зайнятості з організації підтвердження кваліфікації.)
 
06.09.2016  |  Алла Цілина, начальник відділу профорієнтації обласного центру зайнятості версія для друку
Навчання впродовж життя - вимога часу та запорука успіху. (Неформальне навчання та можливості Державної служби зайнятості з організації підтвердження кваліфікації.)

Протягом професійного життя багато громадян працюють на підприємствах, організаціях та установах, набуваючи при цьому знань та отримуючи певні навички, але не мають при цьому документального підтвердження.

Саме за допомогою неформального навчання громадяни мають змогу підтвердити свою компетенцію.

Визнання результатів неформального професійного навчання є головним інструментом підвищення гнучкості ринку праці та конкурентоздатності працівників. Дана форма навчання дозволяє людині швидко пристосовуватись до змін на ринку праці та забезпечити відповідність власної професійної підготовки вимогам роботодавця.

Результати підтвердження неформального професійного навчання за робітничими професіями дозволяють:

- визнати рівень робітничої кваліфікації людини незалежно від способу її отримання;

- забезпечити конкурентоспроможність і розширити можливості працевлаштування;

- скоротити терміни професійного навчання.

 Неформальне професійне навчання працівників – це професійне навчання, яке не регламентоване місцем здобуття, строками, формою навчання, може організовуватися без посередньо на робочих місцях через учнівство або тренінги, самоосвіту тощо.

За ініціативою Міністерства соціальної політики України Державною службою зайнятості України проводиться робота із підтвердження кваліфікації осіб за результатами неформального навчання за робітничою професією «Кухар».

Для організації підтвердження результатів неформального професійного навчання працівників функціонують центри визнання результатів неформального професійного навчання – суб’єкти оцінювання: Одеський та Рівненський центри професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, Вище комерційне училище КНТЕУ м. Київ.

Підтвердження професійної кваліфікації за професією «Кухар» здійснюється відповідно до графіків роботи комісії з підтвердження кваліфікації в кожному із зазначених навчальних закладів, який є суб’єктом оцінювання.

Підтвердити кваліфікацію можуть громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, яких визнано в Україні біженцями, яким надано притулок в Україні, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, яким надано тимчасовий захист, а також особи, що одержали дозвіл на імміграцію в Україну.

Базовий (міський, міськрайонний та районний ) центр зайнятості видає особі, яка виявила бажання підтвердити кваліфікацію, анкету самооцінювання, надає грунтовну інформацію про:

вимоги до кваліфікаційного рівня конкретної робітничої професії;

критерії оцінювання;

процедуру підтвердження кваліфікації;

суб’єкти підтвердження, що здійснюють підтвердження кваліфікації за певною робітничою професією, графік та орієнтовну вартість підтвердження кваліфікації.

За результатами заповнення анкети самооцінювання особа подає заяву про підтвердження кваліфікації, до якої додаються наступні документи:

Паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України; посвідка на постійне проживання (для іммігранта, іноземця або особи без громадянства, яка постійно проживає в Україні); посвідчення біженця (для біженця); посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або особи, якій надано тимчасовий захист в Україні (для таких осіб);

копії документа, що засвідчує факт трудових відносин (за наявності), та документа, що засвідчує наявність стажу роботи за професією відповідного кваліфікаційного рівня (за наявності вимог кваліфікаційної характеристики професії за відповідним кваліфікаційним рівнем, професійного стандарту до стажу роботи);

оригінал документа про освіту (за наявності). У разі наявності іноземного документа про освіту особа подає також відповідну довідку про його визнання;

одна фотокартка розміром 3х4 сантиметри;

медична довідка (лікарський консультаційний висновок) за формою № 086/о; особова медична книжка (для осіб, які бажають підтвердити кваліфікацію за робітничими професіями у сфері торгівлі, громадського харчування, харчової та переробної промисловості); медична довідка про можливість виконання робіт за професією, пов’язаною з роботами з підвищеною небезпекою, та відповідні довідки, видані наркологом і психіатром (для осіб, які бажають підтвердити кваліфікацію за робітничими професіями, пов’язаними з роботами з підвищеною небезпекою);

лист роботодавця про направлення працівника на підтвердження результатів неформального професійного навчання (за наявності).

У разі наявності всіх необхідних документів фахівець базового центру зайнятості видає особі направлення на підтвердження кваліфікації до суб'єкту підтвердження (але не пізніше, ніж на 8 день з дня подання особою всіх необхідних документів) за формою, визначеною Порядком створення комісії для підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, затвердженим наказом Мінсоцполітики та Міністерства освіті і науки України від 16.12.2013 року № 875/1776.

Для підтвердження кваліфікації особа звертається до суб’єкта підтвердження та подає направлення і вищезазначені документи.

Підтвердження кваліфікації здійснюється суб’єктом підтвердження згідно з договором, укладеним суб’єктом підтвердження з особою або роботодавцем.

Підтвердження кваліфікації здійснюється за результатами визначення рівня професійних знань, умінь і навичок особи із застосуванням засобів вимірювання та критеріїв оцінювання.

Особі, яка підтвердила кваліфікацію, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання.

У разі виявлення в особи під час проходження процедури підтвердження кваліфікації рівня професійних знань, умінь та  навичок, достатніх для  виконання окремих видів робіт за професією, суб’єкт підтвердження на підставі рішення комісії особі сертифікат оцінювання результатів неформального професійного навчання.

Особі, яка не підтвердила кваліфікацію, суб’єкт підтвердження надає рекомендації щодо продовження навчання.

Визнання кваліфікацій має на меті виведення частини робочої сили з неформальної економіки.

Саме визнання результатів неформального навчання може сприяти більш ефективному розподілу робочої сили на ринку праці, залученню в ті сектори економіки, які відчувають дефіцит кадрів, робочої сили, яка не має формальних дипломів, але здатна виконувати трудові функції.

Особи, котрі отримують офіційне підтвердження професійної кваліфікації, набутої шляхом неформального навчання, одержують додаткові особистісні переваги, зокрема, крім більш кваліфікованої роботи отримують можливість продовжити навчання за короткі терміни та економлячи таким чином витрати на отримання кваліфікації.