22 сiчня 2018
На головну Що нового? Карта сайту Державна служба зайнятості Робота в Україні
Веб-сайти РегЦЗ
Пошук
по цьому порталу
по мережі сайтів
Розширений пошук
Головна » Рівненська обласна служба зайнятості » Запобігання проявам корупції

Зміни в антикорупційному законодавстві
 
13.08.2015  |  І.Плясковський, провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції версія для друку
Зміни в антикорупційному законодавстві

14.10.2014 року був прийнятий Закон України «Про запобігання корупції» №1700-УІІ. Цей закон уведено в дію 26. 04.2015 року.

У звязку з тим, що це не перший антикорупційний закон,  виникає питання «А чим же він кращий за попередні нормативні акти і скільки ще потрібно законодавцю внести змін, щоб подолати в Україні корупцію?».

Не слід розслаблятись! Всі сили зосереджуємо на відстеженні різноманітних законодавчих змін. Адже усім добре відомо, що незнання законів, навіть якщо вони змінюються дуже швидко не звільняє нас від відповідальності.

Суттєвих змін у липні цього року зазнали деякі норми Законів України: «Про засади запобігання і протидії корупції» та  «Про запобігання корупції».

Президент України П. Порошенко 15.07.2015 року підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» щодо декларантів, які перебувають на військовій службі» № 610 – УІІІ. Внесено такі зміни:

1) частину першу статті 12 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Суб’єкти декларування, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік у зв’язку з мобілізацією відповідно до указів Президента України з метою підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань України, подають таку декларацію за звітний рік протягом 30 робочих днів із дня закінчення суб’єктом декларування проходження військової служби, визначеного частиною другою статті 24 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", або з дня його переходу на військову службу за контрактом";

2) примітку до форми декларації, що додається до Закону доповнити пунктом 14 такого змісту:

"14. У разі якщо суб’єкт декларування не може одержати інформацію про майно, доходи, видатки та зобов’язання фінансового характеру члена сім’ї, якого мобілізовано відповідно до указу Президента України, декларація за 2014 рік заповнюється без урахування інформації, невідомої суб’єкту декларування. У такому разі суб’єкт декларування разом із декларацією подає пояснювальну записку довільної форми, в якій зазначає, які саме позиції декларації не заповнені, та пояснює причини їх незаповнення. Суб’єкт декларування зобов’язаний подати уточнену декларацію за 2014 рік не пізніше 30 робочих днів з моменту усунення обставин, які перешкоджали йому одержати необхідні дані".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Також Президентом України П. Порошенко 15.07.2015 року внесено зміни до статті 46 Закону України «Про запобігання корупції». (Закон України «Про внесення змін до стті 46 Закону України «Про запобігання корупції» № 631 – УІІІ).

Внесено наступні зміни:

1) частину першу доповнити пунктом 2-1 такого змісту:

"2-1) об’єкти незавершеного будівництва, об’єкти, не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку, які:

а) належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві власності відповідно доЦивільного кодексу України;

б) розташовані на земельних ділянках, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або передані їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права;

в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб’єкта декларування або членів його сім’ї.

Такі відомості включають:

а) інформацію про місцезнаходження об’єкта;

б) інформацію про власника або користувача земельної ділянки, на якій здійснюється будівництво об’єкта;

в) якщо об’єкт перебуває у спільній власності - про всіх його співвласників зазначаються відомості, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

2) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. У декларації зазначаються також відомості про об’єкти декларування, передбачені пунктами 2-8 частини першої цієї статті, що є об’єктами права власності третьої особи, якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї отримує чи має право на отримання доходу від такого об’єкта або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним.

Відомості, передбачені цією частиною, не зазначаються в декларації, якщо відповідні об’єкти належать на праві власності юридичній особі, зазначеній у пункті 5-1 частини першої цієї статті, та їх головним призначенням є використання у господарській діяльності такої юридичної особи (промислове обладнання, спеціальна техніка тощо).

Положення цієї частини застосовуються під час подання декларації службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктами декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 цього Закону".

У зв’язку з цим частини третю - шосту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.