23 листопада 2017
Головна сторінка Що нового? Карта сайту Державна служба зайнятості Робота в Україні Відгук про роботу Центру зайнятості (анкета)
Веб-сайти РегЦЗ
Пошук
по цьому порталу
по мережі сайтів
Розширений пошукГоловна » Каталог послуг

Новий порядок звітності по формі 1-ПА
 
04.11.2015  |  Відділ надання послуг роботодавцям ОЦЗ версія для друку
Новий порядок звітності по формі 1-ПА

30 жовтня 2015 року набув чинності Наказ Міністерства соціальної політики України від 07.08.2015 року №815 «Про затвердження форми звітності № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців» та Порядку її подання» (Наказ Мінсоцполітики від 31.05.2013 №315 «Про затвердження форми звітності 1–ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні» та Порядку її подання» втратив чинність).

Відповідно до п.3 Порядку подання звітності №1-ПА затвердженого вищезазначеним наказом, звітність подається щороку не пізніше 15 січня після звітного року до органів державної служби зайнятості за місцем здійснення діяльності.

 

http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

07.08.2015  № 815Зареєстровано у Міністерстві 
юстиції України 
09 жовтня 2015 р. 
за № 1225/27670

 

Про затвердження форми звітності № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців» та Порядку її подання

 

Відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 36 Закону України «Про зайнятість населення» та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства соціальної політики України до чинного законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму звітності № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців».

2) Порядок подання форми звітності № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців».

2. Департаменту ринку праці та зайнятості (Кікіна С.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 31 травня 2013 року № 315  «Про затвердження форми звітності № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні» та Порядку її подання», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за №  987/23519.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Ярошенка.

5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО: 

В.о. Голови Державної служби 
статистики України
І. Жук
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства соціальної 
політики України 
07.08.2015 № 815

ЗВІТНІСТЬ 
«Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців»

за _________ рік

 

Подають:

Термін подання:

Форма № 1-ПА

(річна)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної політики  України               

07.08.2015 року  № 815

за погодженням із

Держстатом

юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців − районним, міським, міськрайонним, районним у містах органам державної служби зайнятості

 

 

 не пізніше

15 січня після звітного року

 

Респондент

Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті ______________________________________________________ _____________________________

 Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:________________________________________________________

 Місцезнаходження/місце проживання:____________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (поштовий індекс, Автономна Республіка Крим /область,       ___________________________________________________________________________________

                     район, населений пункт, провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

 

 

І. Працевлаштування  громадян за кордоном суб'єктом господарювання, 

    який має ліцензію з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

 

   1. Громадяни, працевлаштовані за кордоном, за країнами світу

(осіб)

Назва країни працевлаштування за Класифікацією країн світу

Код рядка

Кількість громадян, працевлаштованих

 за кордоном у звітному році

А

Б

1

Усього

01

 

у тому числі за країнами світу

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

2. Громадяни, працевлаштовані за кордоном, за статтю, віковими групами, рівнем освіти та тривалістю роботи

                                                                                                                  (осіб)

Кількість громадян, працевлаштованих за кордоном

у звітному році

Код рядка

Кількість громадян, працевлаштованих за кордоном

у звітному році

А

Б

1

Усього (дані рядка 01 графи 1 підрозділу 1)                                                       

01

 

   з них жінки

02

 

 За віковими групами:

 

 

18-24 роки

03

 

25-29 років

04

 

30-35 років

05

 

36-45 років

06

 

старше 45 років

07

 

За рівнем освіти:

 

 

початкова загальна

08

 

базова загальна середня

09

 

повна загальна середня

10

 

професійно-технічна

11

 

повна вища

12

 

За тривалістю роботи:

 

 

до 6 місяців

13

 

від 6 місяців до 1 року

14

 

від 1 року до 2 років

15

 

від 2 до 3 років

16

 

від 3 років і більше

17

 

 

3. Громадяни, працевлаштовані за кордоном, за видами економічної  

     діяльності на останньому місці роботи

                                                                                                                      (осіб)

Назва виду економічної діяльності за

Класифікацією видів економічної діяльності

 

Код рядка

Кількість громадян, праце-влаштованих за кордоном у звітному році, які до виїзду за кордон  працювали в Україні (з рядка 01 графи 1 підрозділу 1 розділу І)

А

Б

1

Усього                                                      

01

 

у тому числі:

 

 

сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

02

 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

03

 

переробна промисловість

04

 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

05

 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

06

 

будівництво

07

 

тимчасове розміщування й організація харчування

08

 

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

09

 

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність, з них:

10

 

             пасажирській морський транспорт

11

 

             вантажний  морський транспорт

12

 

інформація та телекомунікації

13

 

фінансова та страхова діяльність

14

 

операції з нерухомим майном

15

 

професійна, наукова та технічна діяльність

16

 

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

17

 

державне управління й оборона;

обов'язкове соціальне страхування

18

 

освіта

19

 

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

20

 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

21

 

надання інших видів послуг

22

 

діяльність домашніх господарств

23

 

діяльність екстериторіальних організацій і органів

24

 

 

  4. Громадяни, працевлаштовані за кордоном, за професійними групами

                                                                                                                      (осіб)

Назва розділу професій за Класифікатором  професій

( ДК 003 : 2010)

Код рядка

Кількість громадян, працевлаштованих за кордоном

у звітному році, які до виїзду за кордон  працювали в Україні 

(дані рядка 01  графи 1 підрозділу 3 розділу І)

А

Б

1

Усього

01

 

у тому числі:                                               

законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери

02

 

професіонали

03

 

фахівці

04

 

технічні службовці

05

 

працівники сфери торгівлі та послуг

06

 

кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства

07

 

кваліфіковані робітники з інструментом

08

 

робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин

09

 

найпростіші професії (включаючи осіб без професії)

10

 

ІІ. Працевлаштування громадян шляхом надання послуг з посередництва у

працевлаштуванні в Україні за професіями (посадами) та розміром заробітної плати

                                                                                                                                                       (осіб)

№ з/п

 

Найменування професії (посади) за Класифікатором  професій

(ДК 003 : 2010)

 

 

Кількість громадян, працевлаштова-них шляхом надання послуг з посередництва у працевлашту-ванні в Україні

У тому числі за розміром заробітної плати за місяць  (грн)

у розмірі мінімаль-ної заробіт-ної плати

від  мінімаль-ної  заробітної плати  до 2000,00

від 2000,01      до 5000,00

від 5000,01      до 10000,00

понад  10000,00

 

А

1

2

3

4

5

6

7

1

Усього

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі  за професіями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

         ІІІ. Діяльність суб’єктів господарювання, які наймають працівників для   подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця

 

1. Кількість громадян, направлених на роботу суб'єктом господарювання, що наймає працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців (включаючи фізичних осіб), __________ (осіб).

2. Кількість роботодавців (включаючи фізичних осіб), у яких працювали громадяни, направлені на роботу суб'єктом господарювання, що наймає працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, __________ (одиниць).

 

 

Дата заповнення      «       »                                 20___ року

 

 

Керівник (власник) /фізична особа – підприємець

(відповідальна за подання інформації особа)        

                                                                      ____________________      ______

                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)              (підпис)

 

Телефон: _______________     Факс:_____________    Електронна адреса: ______________

 

 

Дата прийняття      «_      »                            20__  року

 

 

Відповідальна особа, яка прийняла інформацію       

                                                                                                           ____________________________        ________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)             (підпис)

 

Директор Департаменту 
ринку праці та зайнятості


С. Кікіна

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства соціальної 
політики України 
07.08.2015 № 815Зареєстровано у Міністерстві 
юстиції України 
09 жовтня 2015 р. 
за № 1225/27670

 

ПОРЯДОК 
подання форми звітності № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців»

 

І. Загальні положення

 

1. Форма звітності № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців» (далі - звітність) заповнюється суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб’єктами господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців.

2. У цьому Порядку термін «роботодавці» вживається у значеннях, наведених в Законах України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності» та «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

3. Звітність подається щороку не пізніше 15 січня після звітного року районним, міським, міськрайонним, районним у містах органам державної служби зайнятості за місцем здійснення діяльності. Якщо останній день строку попадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подачі звіту є перший після нього робочий день.

 

ІІ. Заповнення розділу І звітності

 

1. Розділ І звітності заповнюється суб'єктами господарювання, які мають ліцензію з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

2. У підрозділі 1 зазначається розподіл кількості працевлаштованих громадян за кордоном у звітному році за країнами світу відповідно затвердженої наказом Державної служби статистики України Класифікації країн світу, що є чинною станом на дату складання звітності. Класифікацію країн світу розміщено в електронному вигляді на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

У графі А вказується назва країни, де здійснювала трудову діяльність працевлаштована особа.

У графі Б зазначається порядковий номер запису.

У графі 1 вказується кількість громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному році.

3. У підрозділі 2 зазначається розподіл кількості працевлаштованих за кордоном громадян за статтю, віковими групами, рівнем освіти, тривалістю роботи.

У рядку 01 вказується загальна кількість громадян, працевлаштованих за кордоном протягом звітного року. Дані повинні дорівнювати відповідним даним рядка 01 графи 1 підрозділу 1 розділу I, а також дорівнювати сумі даних рядків з 03 по 07, з 08 по 12, з 13 по 17 включно підрозділу 2 розділу І.

4. У підрозділі 3 зазначається розподіл кількості громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному році, які до виїзду за кордон працювали в Україні (за видами економічної діяльності).

У рядку 01 вказується кількість громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному році, які до виїзду за кордон працювали в Україні.

Дані повинні дорівнювати загальній сумі даних рядків з 02 по 10 та даних рядків з 13 по 24 включно.

5. У підрозділі 4 зазначається розподіл кількості громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному році, які до виїзду за кордон працювали в Україні (за професійними групами).

У рядку 01 вказується кількість громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному році, які до виїзду за кордон працювали в Україні. Дані повинні дорівнювати відповідним даним рядка 01 графи 1 підрозділу 3 розділу I, а також дорівнювати сумі даних рядків з 02 по 10 включно підрозділу 4 розділу I.

 

ІІІ. Заповнення розділу ІІ звітності

 

1. Розділ ІІ звітності заповнюється суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні.

У цьому розділі зазначається кількість громадян, працевлаштованих у звітному році, у тому числі за професіями (посадами) та розміром заробітної плати.

У графі А вказується порядковий номер запису.

2. У графі 1 зазначається найменування професії (посади) відповідно до чинногоКласифікатора професій ДК 003:2010, який розміщено в електронному вигляді на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

3. У графі 2 вказується кількість працевлаштованих в Україні громадян за зазначеними у графі 1 професіями (посадами).

4. У графах 3 - 7 зазначається розподіл працевлаштованих громадян за розміром заробітної плати, включаючи додаткові матеріальні заохочення.

Дані рядка 1 за графами 3 - 7 включно повинні дорівнювати  загальній кількості працевлаштованих громадян за професіями графи 2.

 

ІV. Заповнення розділу ІІІ звітності

 

1. Розділ ІІІ звітності заповнюється суб'єктом господарювання, який наймає працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця.

2. У цьому розділі зазначається кількість громадян, направлених на роботу суб'єктом господарювання у звітному році відповідно до укладених трудових договорів, а також кількість роботодавців (включаючи фізичних осіб), у яких працювали такі особи у звітному році.

 

 

Директор департаменту 
ринку праці та зайнятості


С. Кікіна