19 сiчня 2018
На головну Державна служба зайнятості Що нового? Карта сайту Робота в Україні Відгук про роботу центру зайнятості (анкета)
Веб-сайти РегЦЗ
Пошук
по цьому порталу
по мережі сайтів
Розширений пошук




Головна » Переваги служби за контрактом!

ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ?
 
14.04.2016. версія для друку
ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ?

Міністерство оборони України запрошує на військову службу за контрактом

Переведення Збройних Сил на комплектування за контрактом є одним із найважливіших етапів їх будівництва та розвитку.

Залучення до військової служби за контрактом кращих військовослужбовців-професіоналів, які мають бойовий досвід, суттєво впливає на кількісно-якісний показник Збройних Сил України, дозволяє підвищити рівень укомплектованості Збройних Сил, загальноосвітній рівень, підвищити морально-психологічні та інші характеристики військовослужбовців, а також значно знизити соціальну напругу у суспільстві, пов’язану із системою комплектування за призовом.

У 2015 році внесено зміни до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо:

1. Розширення можливостей кандидатів щодо вибору термінів на які можливо укладати контракт (у тому числі короткостроковий контракт).

2. Спрощення порядку прийняття громадян на військову службу за контрактом під час дії особливого періоду;

3. Розширення кола громадян, які можуть прийматися на військову службу за контрактом.

Щодо розширення можливостей кандидатів у виборі термінів контрактів (у тому числі короткостроковий контракт).

1. Для громадян, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, установлюються такі строки військової служби у календарному обчисленні:

для осіб рядового складу – 3 роки;

для осіб сержантського та старшинського складу – від 3 до 5 років.

2. З військовослужбовцями строкової військової служби та військовослужбовцями  військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану  (настання воєнного часу) або оголошення рішення про демобілізацію  – строком на 6 місяців.

Щодо спрощення порядку прийняття громадян на військову службу за контрактом під час дії особливого періоду.

Законом впроваджено можливість укладання контракту з громадянами (військовослужбовцями), під час дії особливого періоду, без проведення спеціальної перевірки, що дозволяє скоротити термін проведення процедури відбору, оформлення документів та підписання контракту.

Щодо розширення кола громадян, які можуть прийматися на військову службу за контрактом.

На військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу приймаються:

громадяни призивного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову  загальну  середню  освіту і не проходили строкової військової служби;

військовозобов'язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою;

військовослужбовці, які проходять строкову військову службу;

військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Вік для прийняття кандидатів на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського та старшинського складу становить від 18 до 60 років.

Основними (вимогами) під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є:

стан здоров’я та придатність до військової служби за медичними показниками та показниками профвідбору;

фізична підготовленість та психологічна стійкість кандидата на військову службу;

мотивація до військової служби;

рівень сформованості ідейних цінностей, моральних та професійних якостей.

Пріоритетність у відборі та комплектуванні посад військових частин (підрозділів)

У процесі відбору кандидатів на військову службу за контрактом військовими комісаріатами кандидатам пропонуються посади за наступними пріоритетами:

 У переліку військових частин:

у першу чергу пропонуються посади для бойових військових частин (підрозділів) сухопутної компоненти Сухопутних військ ЗС України, високомобільних десантних військ ЗС України, Сил спеціальних операцій, Військово-Морських Сил ЗС України;

у другу чергу – пропонуються та комплектуються посади для решти військових частин видів ЗС України;

у третю чергу – пропонуються та комплектуються посади для військових частин забезпечення і органів військового управління та решти військових частин (в разі категоричного небажання кандидата підписувати контракт на запропонованих вище посадах військових частин видів ЗС України);

 

У переліку військових посад:

у першу чергу пропонуються та комплектуються бойові кваліфіковані посади та ті, які визначають бойову здатність (танкові, спеціальності бойових машин і бронетранспортерів, спеціальності артилерії, розвідувальні, снайперів, зенітні, мінометні, військового харчування, молодшого медичного персоналу, водіїв, тощо);

у другу чергу пропонуються  бойові некваліфіковані посади (стрілецькі спеціальності, номери обслуг);

у третю чергу пропонуються та комплектуються інші кваліфіковані та некваліфіковані посади.

 

На громадян призовного віку, військовозобов’язаних і жінок, стосовно яких за результатами попереднього вивчення прийняте позитивне рішення, командиром військової частини надається письмова згода на проведення відбору та оформлення особової справи та направлення до військової частини (або навчального центру) для укладення контракту.

Оформлення заяв

Громадяни, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, подають до військових комісаріатів за місцем перебування на військовому обліку або реєстрацією місця проживання, роботи (тимчасового працевлаштування) чи перебування заяву, з проханням щодо прийняття їх на військову службу за контрактом, а також за встановленими формами письмові згоди на використання та обробку персональних даних, проведення спеціальної перевірки відомостей.

Послідовність проведення заходів у військових комісаріатах щодо організації відбору та прийняття громадян на військову службу за контрактом

Районні (міські) військові комісаріати здійснюють:

взаємодію та забезпечення роботи представників військових частин щодо виявлення (пошуку) потенційних кандидатів для проходження військової служби за контрактом;

організацію роботи з картотеками військовозобов’язаних та призовників, які знаходяться на військовому обліку;

організацію співпраці з центрами зайнятості, навчальними закладами (підприємствами);

відбір (вивчення) громадян, які виявили бажання до прийняття на військову службу;

взаємоузгоджений підбір посади (ВОС);

проведення попереднього вивчення особистих якостей потенційних кандидатіврганізацію роботи медичної, військово-лікарської  комісії  з визначення придатності до військової служби за станом здоров’я;

формування первинних документів особової справи;

направлення кандидатів до обласного військового комісаріату для проведення заходів відбору;

направлення до навчального центру (загальновійськового полігону) для завершення відбору та укладення контракту (за рішенням військового комісара обласного військового комісаріату), в визначені терміни. (Згідно Д-3 на І квартал 2016 року).

 

Згідно Д-3 на І квартал 2016 року.

Порядок направлення кандидатів для укладання контрактів та розподілу військовослужбовців за контрактом для проведення підготовки

Відбір та направлення військовими комісаріатами відібраних кандидатів до військ (сил) організовується та здійснюється за циклічним принципом, два рази на місяць.

Усі кандидати на військову службу за контрактом направляються військовими комісаріатами до навчальних центрів (загальновійськових полігонів) з особовою справою та приписом, в якому зазначається ВОС на яку попередньо відібраний кандидат. Відібрані кандидати укладають контракти на проходження військової служби з одночасним зарахуванням до списків особового складу навчального центру (полігону). Здійснюється призначення на посади курсантів та постановка на всі види забезпечення.

Кваліфікаційною комісією у навчальному центрі (полігоні) проводиться розподіл військовослужбовців за контрактом на три групи:

перша група – військовослужбовці, які потребують повної підготовки:

які раніше не проходили військової служби;

які відібрані на кваліфіковані посади за не прямим ВОС;

друга група – військовослужбовці, які потребують скороченої підготовки:

відібрані на усі кваліфіковані посади за прямим (спорідненим) ВОС та на некваліфіковані посади, з числа військовозобов’язаних, які раніше проходили військову службу.

третя група – військовослужбовці, які потребують відновлення навченості, відібрані за прямим ВОС, у  тому числі з числа військовозобов’язаних оперативного резерву першої черги;

Не допускати розподілу військовослужбовців, які мають досвід проходження військової служби за бойовими ВОС (за ВОС, що визначають бойову здатність), у навчальні групи для підготовки за іншими ВОС.

 

 Терміни повної підготовки:

особового складу за кваліфікованими ВОС – до двох місяців, в тому числі загальновійськова підготовка 16 днів (з них 2 вихідних);

особового складу за некваліфікованими ВОС – 34 дні, в тому числі загальновійськова підготовка 16 днів (з них 2 вихідних).

 Порядок приведення до Військової присяги.

Особовий склад, який раніше не проходив військову службу та не приймав Військову присягу, повинен бути приведений до Військової присяги кожного циклу підготовки, після завершення загальновійськової підготовки (16 днів).

 

У військовому бюджеті України на 2016 рік, який затвердила Рада національної безпеки і оборони України (РНБО), суттєво збільшено грошове забезпечення кадрових і мобілізованих військовослужбовців. А саме: військовослужбовець служби за контрактом (солдати і сержанти) та призвані у рамках мобілізації будуть отримувати від 7 тисяч гривень.

   На сьогодні у всіх військових частинах та установах Міністерства оборони України вже проведено перерахунок розмірів грошового забезпечення.

   Військовослужбовці, які виконують завдання в зоні проведення АТО будуть отримувати додаткове фіксоване грошове забезпечення, незалежно від військового звання та посади.

    Грошове забезпечення військовослужбовця залежить від займаної посади, військового звання, кваліфікації, терміну та умов проходження військової служби. Воно складається з окладів грошового утримання та додаткових видів грошового забезпечення.

 Крім того:

 Постановою КМУ від 14.05.2015 № 406  з червня 2015 року впроваджено грошову винагороду для осіб, яких призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період, у разі їх прийняття на військову службу за контрактом (рядовому складу – вісім мінімальних заробітних плат (11 024 грн.), особам сержантського та старшинського складу – дев’ять мінімальних заробітних плат (12 402 грн.), особами офіцерського складу – десять мінімальних заробітних плат (13 780 грн.).

 - один раз на рік надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових проблем у розмірі місячного окладу грошового утримання;

 - у разі відбуття в щорічну чергову відпустку виплачується грошова допомога на оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення;

 - при переїзді на нове місце військової служби в інший населений пункт виплачується грошова допомога у розмірі 100 % місячного грошового забезпечення на військовослужбовця та 50 % місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї.

  Військовослужбовцям, які несуть службу на лінії бойового зіткнення, виплачувати грошову винагороду за участь у АТО в сумі 4,200 грн. в інших місцях дислокації в межах певної зони проведення військового конфлікту (антитерористичної операції) - 1,200 грн..

Виплата винагороди зберігається на час безперервного перебування на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров'я після отриманих під час безпосередньої участі у військових конфліктах або АТО, інших заходах в умовах особливого періоду поранень (контузії, травми, каліцтва), психічних і поведінкових розладів.

 Соціально-правовий захист військовослужбовців, перспективи кар’єрного росту та переваги військової служби за контрактом:

 - стабільне грошове забезпечення та поетапне його зростання;

 - можливість кар’єрного зростання та отримання надбавки за професійну майстерність;

 - можливість взяття участі у миротворчих операціях та інших заходах міжнародного військового співробітництва;

 - право на безкоштовне отримання заочної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (після закінчення терміну першого контракту);

 - речове забезпечення у відповідності до визначених норм і термінів;

 - безкоштовні обіди у робочі дні (або за бажанням отримання грошової компенсації у розмірі вартості набору продуктів на приготування обіду). Під час виконання заходів навчально-бойової підготовки у таборах та навчальних центрах - триразове харчування;

 - отримання безоплатної кваліфікованої медичної допомоги у військово-медичних закладах охорони здоров’я військовослужбовцями та членами їх сімей;

 - право на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристичних базах Міністерства оборони України, але не більше одного разу на рік;

 - можливість отримання безкоштовного житла за рахунок держави;

 - щорічна відпустка зі збереженням грошового, матеріального забезпечення тривалістю від 30 до 45 календарних днів (в залежності від вислуги років);

 - можливість отримання первинного офіцерського звання « молодшого лейтенанта » військовослужбовцями сержантського (старшинського) складу, які мають вищу освіту;

 - отримання права на пенсійне забезпечення незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 25 років і більше або в разі досягнення ними на день звільнення зі служби 45-річного віку, за наявності трудового стажу 25 років і більше, із яких не менше, ніж 12 календарних років і 6 місяців, становить військова служба або служба в інших силових органах;

- виплата коштів за піднайом житла.

Військовослужбовці за контрактом мають можливість вільного пересування за межами військової частини у позаслужбовий час.

 

Охочих проходити військову службу за контрактом просимо звертатись у Військові комісаріати Тернопільської області.