20 сiчня 2018
На головну Карта сайту Що нового? Державна служба зайнятості Відгук про роботу центру зайнятості (анкета)
Веб-сайти РегЦЗ
Пошук
по цьому порталу
по мережі сайтів
Розширений пошукГоловна » Послуги населенню » Власна справа

ОДНОРАЗОВА ВИПЛАТА ДОПОМОГИ ПО БЕЗРОБІТТЮ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗРОБІТНИМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
Відділ організації сприяння працевлаштуванню Вінницького ОЦЗ версія для друку
ОДНОРАЗОВА ВИПЛАТА ДОПОМОГИ ПО БЕЗРОБІТТЮ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗРОБІТНИМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

17 березня 2016 року

Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (ч. 7 ст. 22, ч. 6 ст. 23) визначено, що допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для організації підприємницької діяльності безробітним, які не можуть бути працевлаштовані у зв'язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи.

Ця допомога виплачується особам, яким виповнилося 18 років, за їх бажанням.

Відповідно до Розділу VІІ «Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності» (далі - Порядок), одноразова виплата допомоги по безробіттю не здійснюється безробітним, яким допомога по безробіттю скорочувалась з підстав передбачених:

- підпунктом 2 пункту 3 розділу IV Порядку – звільнення з останнього місця роботи з підстав, передбачених пунктом 7 статті 36, пунктами 3, 4, 7, 8 статті 40, пунктами 1, 2, 3, 4 статті 41 і статті 45 Кодексу законів про працю України, а військовослужбовцям - у разі звільнення зі служби з підстав, передбачених пунктом "в" частини третьої, пунктами "е", "є", "ж", "и" "і" частини шостої, пунктами "е", "є", "ж", "з"частини сьомої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу";та

- підпунктом 1 пункту 4 розділу IV Порядку – недотримання письмових індивідуальних рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню, а саме:

невідвідування безробітним центру зайнятості, в якому він зареєстрований, у визначений і погоджений з ним час;

невідвідування роботодавця упродовж 7 календарних днів відповідно до виданого направлення на працевлаштування на підходящу роботу;

відмова від проходження професійного навчання у випадках, передбачених частиною другою статті 46 Закону України "Про зайнятість населення";

невиконання без поважних причин обов’язків за договорами про надання соціальних послуг відповідно до Законів України "Про зайнятість населення" та "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", наданими безробітному в письмовій формі (з дня відвідування, під час якого з’ясовано недотримання рекомендацій, що були надані під час попереднього відвідування, або з дня призначеного відвідування особою центру зайнятості, узгодженого з безробітним, яке не відбулось).

Одноразова виплата допомоги по безробіттю не здійснюється також безробітним, яким допомога по безробіттю припинялась відповідно до пункту 8 частини 1 статті 45 Закону України «Про зайнятість населення» встановлення факту подання особою недостовірних даних та документів, на підставі яких було прийнято рішення про надання їй статусу безробітного, призначення (виплати) матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг.

Крім цього, допомога по безробіттю одноразово не виплачується безробітним, які протягом останніх 24 місяців, що передували початку безробіття, були зареєстровані як фізичні особи - підприємці.

Не мають права на чергове отримання допомоги по безробіттю одноразово безробітні, які вже отримали допомогу по безробіттю одноразово та припинили підприємницьку діяльність або не здійснювали її (не сплачували єдиний внесок як юридична особа чи фізична особа - підприємець) упродовж двох років, починаючи з дня державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи - підприємця.

 

Одноразова виплата допомоги по безробіттю здійснюється в розмірі залишку призначеної безробітному допомоги по безробіттю, визначеного на день державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, обмеженого строком 360 календарних днів, у тому числі особам передпенсійного віку.

Розрахунок одноразової виплати допомоги по безробіттю здійснюється з урахуванням максимального розміру допомоги та мінімального розміру допомоги, встановленого правлінням Фонду. Зміна розміру мінімальної та максимальної величини допомоги по безробіттю, що відбулась після державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи - підприємця, не є підставою для коригування допомоги по безробіттю, що виплачена одноразово.

Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності здійснюється в межах коштів, передбачених для цього бюджетом Фонду на поточний рік.

Організація роботи щодо залучення безробітних до підприємницької діяльності має послідовний характер. Орієнтація безробітних на зайняття підприємницькою діяльністю є комплексним процесом, який передбачає послідовне, поетапне проведення ряду заходів, спрямованих на різнобічне інформування безробітних про стан ринку праці, їх професійну орієнтацію, формування мотиваційної сфери для здійснення підприємницької діяльності, професійне навчання та підтримку на етапі становлення.

Особам, які виявили намір отримати допомогу по безробіттю одноразово, за їхнім бажанням можуть бути надані консультації та профорієнтаційні послуги з метою виявлення здібностей, схильностей до провадження підприємницької діяльності, вибору виду діяльності, отримання додаткової інформації про підприємництво. Центр зайнятості може залучати безробітних за їхнім бажанням до семінарів або організувати навчання з питань підприємництва (за бажанням).

Для розгляду питань щодо отримання допомоги безробітний подає до центру зайнятості:

- заяву про надання допомоги по безробіттю одноразово;

- бізнес-план.

Питання щодо надання допомоги по безробіттю одноразово на підставі поданих безробітним документів розглядає комісія з питань одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності у присутності безробітного (за бажанням). Комісія створюється центром зайнятості, її склад затверджується наказом керівника центру зайнятості. До складу комісії включаються представники центру зайнятості, місцевих державних адміністрацій, організацій (об’єднань) роботодавців і профспілок (за згодою). Розгляд питання щодо надання допомоги по безробіттю одноразово на підставі поданих безробітним документів та висновок комісії оформляються протоколом.

Рішення щодо надання допомоги по безробіттю одноразово або про відмову в наданні такої допомоги приймається керівником центру зайнятості не пізніше 10 робочих днів після подання безробітним відповідних документів з урахуванням висновку комісії щодо здійснення такої виплати.

Рішення про виплату допомоги по безробіттю одноразово здійснюється протягом 14 робочих днів після дня здійснення державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи - підприємця.

Безробітний втрачає право на отримання виплати допомоги по безробіттю одноразово у разі якщо особа протягом 30 календарних днів після прийняття рішення про надання виплати допомоги по безробіттю одноразово не пройшла державну реєстрацію юридичної особи чи фізичної особи - підприємця без поважних причин.

 

За детальнішою інформацією звертайтеся до найближчого центру зайнятості.