17 сiчня 2018
На головну Що нового? Державна служба зайнятості Робота в Україні Відгук про роботу центру зайнятості (анкета)
Веб-сайти РегЦЗ
Пошук
по цьому порталу
по мережі сайтів
Розширений пошук


Головна » Послуги населенню » Реєстрація в службі зайнятості

Порядок виплати допомоги у зв'язку з безробіттям
 
Відділ організації сприяння працевлаштуванню версія для друку
Порядок виплати допомоги у зв'язку з безробіттям

Допомога по безробіттю призначається та виплачується з 8 дня після реєстрації особи в установленому порядку в державній службі зайнятості як шукаючої роботу.

Допомога по безробіттю призначається на підставі особистої заяви безробітного, довідки про середню заробітну плату за останнім місцем роботи, трудової книжки, за пред'явленням у разі наявності свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

Рішення про призначення допомоги по безробіттю, її розмір і строки виплати, відкладення, скорочення та припинення виплати оформлюється наказом центру зайнятості, номер і дата якого заноситься до картки персонального обліку безробітного. З цим наказом безробітний знайомиться під особистий підпис у картці обліку прийнятих рішень керівництва центру зайнятості.

Для визначення розміру та тривалості виплати допомоги по безробіттю центр зайнятості користується відомостями персоніфікованого обліку застрахованих осіб, що накопичуються в органах Пенсійного фонду України.

Визначається та виплачується допомога по безробіттю особам, які брали участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття на добровільних засадах та протягом 12 місяців, що  передували  початку безробіття, працювали або займались підприємницькою  діяльністю не менше 26 календарних тижнів і сплачували страхові внески до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд), а саме: громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, що працювали за межами України й не були застраховані в системі соціального страхування на випадок безробіття країни, у якій вони перебували, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України;особам, які забезпечували себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі  працівники, які  не є членами творчих спілок), фізичним особам, які були суб'єктами підприємницької діяльності, а також членам особистих селянських господарств, які здійснюють (здійснювали)  діяльність відповідно до Закону України «Про особисте селянське господарство».

Військовослужбовці, звільнені з військової служби у зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію або звільнені за станом здоров'я, подають довідку з військового комісаріату або військової частини про строки проходження військової служби, які прирівнюються до страхового стажу, а також розмір і строки виплати грошового забезпечення відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

Відповідні довідки подають також особи, які проходили державну службу в підрозділах міліції та звільнені у зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію або звільнені за станом здоров'я.

Якщо в день призначення допомоги по безробіттю відсутні відомості, що впливають на розмір допомоги по безробіттю, то вона призначається у розмірі, установленому законодавством, до отримання необхідних відомостей, але не більше шести місяців з дня призначення цієї допомоги. Після їх отримання здійснюється перерахунок допомоги по безробіттю. Якщо зазначені відомості отримані пізніше шести місяців з вини безробітного, то перерахунок допомоги по безробіттю не здійснюється.

Допомога по безробіттю виплачується два рази на місяць, а за згодою безробітного - один раз на місяць через банківські установи в установленому порядку.

Виплата допомоги по безробіттю в межах її загальної тривалості здійснюється також у разі:

1) хвороби безробітного - на підставі довідки лікувального закладу за підписом головного лікаря, скріпленого печаткою. За дорученням безробітного, який хворіє, оформленим у встановленому порядку, за наявності вищевказаної довідки допомога по безробіттю може бути отримана іншою особою;

2) надання права безробітному за його заявою залишити місце постійного проживання строком не більше одного місяця протягом календарного року для оздоровлення та літнього відпочинку дітей віком до 14 років;

3) сесії чи захисту дипломної роботи в разі навчання безробітного за заочною чи вечірньою формами навчання у навчальних закладах не за направленням державної служби зайнятості - за наявності довідки-виклику на сесію та заяви безробітного про невідвідування центру зайнятості протягом цього періоду;

4) призову на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори у Збройні Сили України згідно із Законом України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу».

Якщо виплата допомоги по безробіттю припинялась у зв'язку зі строковою військовою службою, вступом до навчального закладу на навчання з відривом від виробництва, відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного або шестирічного віку (за медичним висновком), переїздом на постійне проживання в іншу місцевість, відмовою від послуг державної служби зайнятості з поважних причин та після закінчення цього періоду особа зареєструвалась в державній службі зайнятості як безробітна в установлені строки, то їй з дня звернення продовжується виплата допомоги по безробіттю, призначена за попередньою реєстрацією особи як безробітної.

Періоди, у які допомога по безробіттю не виплачувалась із зазначених причин, не включаються в дворічний період, протягом якого ця допомога надається.

Якщо виплата допомоги по безробіттю припинялась у зв'язку з професійною підготовкою, перепідготовкою або підвищенням кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, то після закінчення навчання виплачується її залишок за умови збереження права на її одержання.

У разі перереєстрації безробітного, якому виплата допомоги по безробіттю припинялась у зв'язку зі зняттям з обліку за невідвідування без поважних причин державної служби зайнятості 30 і більше календарних днів, йому виплачується залишок допомоги по безробіттю за умови збереження права на її одержання. При цьому тривалість виплати скорочується відповідно до підпункту 4 пункту 5.4 Порядку.

Про одержання допомоги по безробіттю особою, яка припинила відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і була зареєстрована в установленому порядку як безробітна, центр зайнятості письмово повідомляє місцеві органи соціального захисту населення.

У разі чергового визнання в установленому порядку особи безробітною, якій виплата допомоги по безробіттю припинялась з інших причин, зазначених у пункті 5.5 цього Порядку, у межах двох років з дня призначення допомоги по безробіттю за попередньою реєстрацією тривалість її виплати враховується сумарно.

У разі визнання в установленому порядку особи безробітною за межами дворічного періоду після її працевлаштування допомога по безробіттю визначається відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Якщо особа не була працевлаштована, то допомога по безробіттю їй не призначається.

Якщо під час одержання допомоги по безробіттю безробітний своєчасно не подав відомості про обставини, що впливають на умови її виплати, з безробітного стягується сума виплаченої допомоги по безробіттю з моменту виникнення цих обставин.