ІНФОГРАФІКА ТА ПУБЛІКАЦІЇ

Прогноз щодо попиту та пропозиції на зареєстрованому ринку праці на 2020 рік (за попередніми оцінками)

Аналітична записка щодо ситуації на ринку праці та діяльності державної служби зайнятості

Cитуація на ринку праці та діяльність державної служби зайнятості

Попит та пропозиція на ринку праці у розрізі професій та видів діяльності

Результати опитування роботодавців щодо задоволеності надання послуг державною службою зайнятості

Методологія формування, аналізу та прогнозування даних щодо зареєстрованого ринку праці та надання послуг державною службою зайнятості

Особливості методології, які необхідно врахувати при використанні даних щодо зареєстрованого безробіття та безробіття за методологією МОП

Аналітична записка щодо працевлаштування громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні

Працевлаштування громадян приватними агентствами зайнятості