телефон 0 (800) 50 99 66

 

Відповідь: Реєстрація припиняється з дня:початку зайнятості особи (крім участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, зайнятості працею, пов’язаною з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів), а саме:

- працевлаштування за наймом на умовах трудового договору (контракту);

24.01.2018

Відповідь: Реєстрація проводиться за умови пред’явлення паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, облікової картки платника податків, трудової книжки (цивільно-правового договору чи документа, який підтверджує період зайнятості), а в разі потреби також військового квитка, диплома або іншого документа про освіту.

24.01.2018

Відповідь: Одним із напрямків діяльності Державної служби зайнятості є сприяння у започаткуванні власної справи незайнятим громадянам з метою забезпечення їх зайнятості.

16.11.2017

Відповідь: Розмір виплати допомоги по безробіттю залежить від страхового стажу, підстави звільнення та розміру заробітної плати, отримуваної громадянином перед звільненням.

Умови, тривалість та розмір виплати допомоги по безробіттю визначений статтями 22 та 23 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000 р. № 1533-III (зі змінами).

24.01.2018

Відповідь: Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» допомога по безробіттю виплачується з 8-го дня після реєстрації особи в установленому порядку як безробітної. Особи які звільнені з останнього місця роботи за статтею 38 КЗпПУ (за власним бажанням, без поважної причини) або з підстав, передбачених пунктами 3, 4, 7, 8 статті 40, пунктами 1, 2, 3, 4 статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України, яким виплата допомоги по безробіттю розпочинається з 91 календарного дня.

24.01.2018

Відповідь: Допомога по безробіттю виплачується не рідше ніж два рази на місяць, а за згодою безробітного - один раз на місяць. Період, за який здійснюється поточне нарахування допомоги по безробіттю, обмежується датою, що передує дню останнього відвідування безробітним центру зайнятості, де він зареєстрований. Остаточний розрахунок виплат допомоги по безробіттю здійснюється з урахуванням рішення про припинення виплат і включає нарахування за останній день відвідування центру зайнятості, що входить до визначеного періоду виплати.

24.01.2018

Відповідь: Так, можна. Статус безробітного надається особам, які зазначені у частині першій статті 43 Закону України «Про зайнятість населення», з першого дня реєстрації у територіальному органі на підставі заяви у разі відсутності підходящої роботи, підбір якої здійснюється відповідно до статті 46 зазначеного Закону.

24.01.2018

Відповідь: Отримання виплати допомоги по безробіттю можливе за умови надання особі статусу зареєстрованого безробітного.

Допомога по безробіттю призначається на підставі особистої заяви безробітного.

Допомога по безробіттю виплачується з 8 дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в державній службі зайнятості як безробітної.

24.01.2018

Відповідь: Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років. Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до досягнення встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування» пенсійного віку), тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів.

24.01.2018

Відповідь: Чинним законодавством не встановлено граничних термінів реєстрації громадянина в державній службі зайнятості після звільнення з роботи.

24.01.2018