+38 0800 600 288

Відповідь:  форма звітності №1-ПА подається щоквартально міським, районним і міськрайонним центрам зайнятості не пізніше 15 числа місяця після звітного кварталу.

06.09.2019

Відповідь: відповідно до частини четвертої статті 53 Закону України «Про зайнятість населення» у разі неподання або порушення порядку подання суб’єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні відомостей про працевлаштованих ним осіб стягується штраф  у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

06.09.2019

У ЯКІЙ ФОРМІ ПОДАЄТЬСЯ ЗАЯВА ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО ПЕРЕЛІКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ З ПОСЕРЕДНИЦТВА У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ, ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ НАЙМАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОНАННЯ НИМИ РОБОТИ В УКРАЇНІ В ІНШИХ РОБОТОДАВЦІВ

15.11.2018

Відповідь: Відповідно до частини першої статті 39 Закону України «Про зайнятість населення» діяльність суб’єктів господарювання – роботодавців, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця на умовах трудових договорів, здійснюється на підставі дозволу, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

15.11.2018

Відповідь: Одним із напрямків діяльності Державної служби зайнятості є сприяння у започаткуванні власної справи незайнятим громадянам з метою забезпечення їх зайнятості.

16.11.2017

Відповідь: за третій квартал п. р. форму звітності №1-ПА необхідно подати до 15 жовтня 2019 року.

 

06.09.2019

ЧИ МОЖЛИВА СПІВПРАЦІЯ  ІНОЗЕМНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ ТА РОБОТОДАВЦІВ З ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ЗАЙНЯТОСТІ В ЧАСТИНІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЗА КОРДОН

15.11.2018

ЧИ ВИДАЄ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ ЛІЦЕНЗІЮ НА ПОСЕРЕДНИЦТВО У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ЗА КОРДОНОМ

15.11.2018

Відповідь: Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 № 400 затверджено Порядок формування та ведення переліку суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців (далі – Порядок).

15.11.2018

Так. Але при цьому необхідно знати визначені Законом України «Про зайнятість населення» критерії підходящої для Вас роботи.

16.11.2017