телефон 0 (800) 33 70 20

 

Відповідь: статтею 8 Закону України «Про особисте селянське господарство» визначено, що члени особистих селянських господарств є   особами, які забезпечують себе роботою самостійно і відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" (далі - Закон) належать до зайнятого населення за умови, що робота в цьому господарстві для них є основною.

22.02.2019

ЧИ ВИДАЄ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ ЛІЦЕНЗІЮ НА ПОСЕРЕДНИЦТВО У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ЗА КОРДОНОМ

15.11.2018

Відповідь: Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 № 400 затверджено Порядок формування та ведення переліку суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців (далі – Порядок).

15.11.2018

Відповідь: умови, тривалість та розмір виплати допомоги по безробіттю визначені статтями 22, 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (далі – Закон).

Допомога по безробіттю виплачується особам, визнаним у встановленому порядку безробітними. Така виплата не оподатковується і внески з такої виплати не утримуються.

 

03.11.2020

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби) для зарахування до страхового стажу строку проходження служби до запровадження страхування на випадок безробіття (до 13.01.2009) у разі звільнення зі служби за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або проведення організаційних заходів без права на пенсію повинні зареєструватися в установленому порядку в державній службі зайнятості протягом місяця з дня взяття на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, а для інших осіб- з дня звільнення.

09.11.2022

ЧИ МОЖЛИВА СПІВПРАЦІЯ  ІНОЗЕМНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ ТА РОБОТОДАВЦІВ З ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ЗАЙНЯТОСТІ В ЧАСТИНІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЗА КОРДОН

15.11.2018

Відповідь: Відповідно до частини першої статті 39 Закону України «Про зайнятість населення» діяльність суб’єктів господарювання – роботодавців, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця на умовах трудових договорів, здійснюється на підставі дозволу, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

15.11.2018

У ЯКІЙ ФОРМІ ПОДАЄТЬСЯ ЗАЯВА ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО ПЕРЕЛІКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ З ПОСЕРЕДНИЦТВА У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ, ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ НАЙМАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОНАННЯ НИМИ РОБОТИ В УКРАЇНІ В ІНШИХ РОБОТОДАВЦІВ

15.11.2018

Сприяння самозайнятості населення, організації підприємницької діяльності та створенню нових робочих місць (ст.27 Закон України «Про зайнятість населення» (посилання на нормативний документ, розміщений на офіційному сайті ВРУ))

28.07.2022