Правила

взаємодії безробітних із центром зайнятості у період карантину

 

На період дії карантину обслуговування громадян (зокрема, прийом осіб, які шукають роботу, та зареєстрованих безробітних), надання консультаційних послуг, пов’язаних із працевлаштуванням, здійснюється особисто, при відвідуванні центру зайнятості, із дотриманням заходів безпеки, або дистанційно будь-якими засобами комунікації (телефонний зв’язок, електронні засоби тощо) за рішенням директора обласного та Київського міського центру занятості, принятим залежно від епідеміологічної ситуації .

 

ВАЖЛИВО!

Державна служба зайнятості виконує

посередницькі функції на ринку праці.

Основною метою діяльності центрів зайнятості є –

сприяння у працевлаштуванні осіб, які шукають роботу,

та зареєстрованих безробітних.

Основним обов’язком зареєстрованого безробітного є – активний пошук роботи самостійно

та за сприяння центру зайнятості.

 

 1. Реєстрація у центрі зайнятості.

 • Заява про надання/поновлення статусу безробітного та Заява про призначення/поновлення виплати допомоги по безробіттю, подаються громадянами особисто під час відвідування центру зайнятості або через портал державних послуг "Дія" (за наявності кваліфікованого електронного підпису (КЕП)).

 • На період дії карантину зареєстрованим безробітним необхідно підтримувати зв’язок зі своїм кар’єрними радником, який надаватиме необхідну та актуальну інформацію або інструкції щодо подальших дій.

 • Відповідно до вимог Порядку № 792, безробітні, які подавали заяви на електронну пошту центру зайнятості або у скриньку для кореспонденції, зобов’язані під час наступного фактичного відвідування подати до центру зайнятості документи, визначені пунктами 17-19 Порядку № 792. Такий період може бути продовжений з урахуванням поважної причини, передбаченої пунктом 28 Порядку № 792. У такому разі документи подаються до центру зайнятості на наступний день, що настає після закінчення дії обставин, що склалися у зв’язку з поважною причиною.

 

Звертаємо вашу увагу!

Центр зайнятості виконує повноваження щодо здійснення верифікації поданих громадянами даних та розслідування страхового випадку.

 

 1. Зареєстровані безробітні мають право на:

 • безоплатне одержання від центрів зайнятості:

послуг з пошуку підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, в тому числі на громадські та інші роботи тимчасового характеру (за наявності таких);

консультаційних, інформаційних та профорієнтаційних послуг з метою обрання або зміни виду діяльності (професії), у тому числі дистанційно;

інформації про свої права та обов’язки як безробітного;

відомостей про себе, які містяться в Єдиній інформаційно-аналітичній системі;

 • матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги відповідно до законів України "Про зайнятість населення" та "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття";

 • оскарження, у тому числі до суду, дій або бездіяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх посадових осіб, що призвели до порушення прав щодо зайнятості особи.

 

 1. Зареєстровані безробітні зобов’язані:

 • самостійно або за сприяння центрів зайнятості здійснювати активний пошук роботи, який полягає у вжитті цілеспрямованих заходів до працевлаштування, зокрема взяття участі у конкурсних доборах роботодавців;

 • відвідувати центр зайнятості, в якому він зареєстрований як безробітний у визначений і погоджений з ним час, але не рідше ніж один раз на тридцять календарних днів; у разі приняття  рішення директора обласного та Київського міського центру занятості  про дистанційнне обслуговування у період дії карантину – повідомляти телефоном фахівця центру зайнятості про намір продовжувати перебувати у статусі безробітного;

 • дотримуватися письмових індивідуальних рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню, зокрема брати участь у заходах, пов’язаних із сприянням забезпеченню зайнятості населення; а в період карантину – брати участь у заходах центру зайнятості, які проводяться у дистанційному форматі;

 • інформувати центр зайнятості протягом трьох робочих днів про обставини припинення реєстрації, визначені у частині першій статті 45 Закону України "Про зайнятість населення".