24.09.2021 | 15:33

22 вересня на засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання акредитації кваліфікаційних центрів» № 986. Цією постановою затверджено Порядок акредитації кваліфікаційних центрів, а також визначено Рівненський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості та ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» кваліфікаційними центрами, які з серпня 2016 року здійснюють підтвердження результатів неформального навчання за професією кухар 3-6 розрядів.

Головною метою діяльності кваліфікаційних центрів є здійснення оцінювання і визнання результатів навчання осіб, зокрема здобутих шляхом неформальної чи інформальної освіти, присвоєння/підтвердження професійних кваліфікацій, визнання в Україні відповідних професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах.

Центри професійно-технічної освіти державної служби зайнятості зорієнтовані на професійне навчання дорослого населення, реалізацію короткострокових програм навчання за затребуваними професіями та напрямами навчання на замовлення роботодавців.

Створення системи кваліфікаційних центрів та формування законодавчої бази їх функціонування є важливою складовою формування системи освіти дорослих, реалізації їх права на визнання професійних компетентностей, набутих у неформальній та інформальній освіті.

У цілому це сприятиме заохоченню дорослого населення до здобуття освіти у різних формах і видах, підвищенню конкурентоспроможності громадян на ринку праці та їх професійній реалізації.