19.01.2022 | 18:06

З 1 січня по 31 грудня 2021 року регіональними центрами зайнятості було видано 16,3 тис. дозволів, продовжено дію 5,5 тис. дозволів, загалом оформлено більше 21 тис. дозволів.

Зміни, що відбулися у законодавстві в 2017 році (відповідно до Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій” від 23.05.2017 № 2058-VIII) значно спростили механізм оформлення роботодавцями дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, сприяли збільшенню кількості звернень роботодавців щодо їх видачі. Так, у 2021 році таких дозволів було надано на третину більше ніж у 2020 році (14,4 тис.). 

Переважна кількість виданих дозволів, у тому числі продовжених дозволів, протягом минулого року була у м. Києві – 16099, Київській області – 1102, Львівській області – 1075. За той же період у Луганській області видано 6 дозволів та продовжено дію лише одного.

За минулий рік найбільше оформлено дозволів для громадян таких країн: Туреччина – 3,8 тис., Індія – 3,2 тис., Білорусь – 1,6 тис., Російська Федерація – 1,2 тис. Порівняно з 2020 роком у 2021 році збільшилася кількість виданих дозволів для застосування праці громадян Туреччини на 30%, громадян Індії на 72%, громадян Білорусі на 47%, громадян Узбекистану на 52%.

Протягом 2021 року до регіональних центрів зайнятості звернулося 10,3 тис. роботодавців із заявами про видачу та продовження дії дозволів.  Дозволи видавалися роботодавцям в усіх регіонах України. Кількість звернень роботодавців з приводу отримання дозволів на застосування праці іноземців залежала від економічної ситуації, яка склалась в регіонах України, їх географічного положення, історичних обставин, а також ситуації на ринках праці.

За видами економічної діяльності дозволи оформлялись у таких сферах: інформації та телекомунікації – 5625; оптової та роздрібної торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів – 4611; будівництва – 2594;  тимчасове розміщування й організація харчування – 1661 та інших видах економічної діяльності.

Розподіл іноземців за окремими категоріями є наступним: 45,4% склали наймані працівники, 31,4% – засновники (співзасновники) підприємств, установ, організацій, 13,9% – іноземні ІТ-професіонали, 8% – відряджені працівники та 1% – інші категорії (цесіонарії, високооплачувані особи, що потребують додаткового захисту, випускники університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів).

За строком дії оформлені дозволи поділялися на: до півроку – 4,4%, до року – 48,2%, до трьох років – 47,4%.