23.12.2022 | 15:03

Одним з завдань Державної служби зайнятості є забезпечення належного рівня конкурентоспроможності безробітних на ринку праці. Це реалізується за допомогою різних активних програм зайнятості, зокрема професійного навчання. Лише протягом 11 місяців 2022 року за сприяння служби зайнятості 45 тис. безробітних проходили професійне навчання. З них 28 тис з навчалися у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості (далі – ЦПТО), а 14 тис. безробітних проходили навчання безпосередньо у роботодавця і ще 3 тис. осіб навчалися у закладах освіти МОН.

Слід звернути увагу, що певні освітні послуги надаються лише зареєстрованим безробітним (професійне навчання), а деякі доступні особам, що не зареєстровані в якості безробітних (отримання ваучера). Законодавство виокремлює, зокрема, такі соціальні послуги, пов’язані з навчанням: 

  • професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, на підприємствах, в установах, організаціях;
  • підтвердження результатів неформального навчання; 
  • надання ваучера для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян, які не є зареєстрованими безробітним;

Розглянемо відповідні гарантії більш детально.

1.  Навчання зареєстрованих безробітних в ЦПТО.

У системі служби зайнятості функціонують 11 ЦПТО, які забезпечують професійне навчання дорослого населення за 95 ліцензованими робітничими професіями та близько 300 освітніми програмами підвищення кваліфікації. 

Перевагами навчання у ЦПТО є: 

- максимальне врахування вимог роботодавців – освітні програми узгоджуються із представниками провідних підприємств регіону у відповідних галузях;

 - широкий перелік напрямів навчання дорослого населення, за якими можливо отримати необхідні для успішного працевлаштування компетентності;

 - використання різноманітних форм та видів навчання; - широке використання дуальної форми навчання, яка передбачає проходження виробничого навчання не менше 70 % від навчальної програми на майбутньому робочому місці, безпосередньо у роботодавця і т.д. 

З 2020 року у ЦПТО ДСЗ впроваджуються технології дистанційного навчання. У 2021 році – 22,1 тис. осіб з числа безробітних пройшли професійне навчання із застосуванням дистанційних технологій, що дало змогу підвищити якість надання освітніх послуг, мотивувати доросле населення до професійного навчання та отримання робітничих професій для подальшого працевлаштування.

В умовах воєнного стану технології та методи викладання невпинно модернізуються: розроблено 17 нових освітніх програм у ІТ напрямку, таких як: основи розробки вебсайтів, створення об’єктів тривимірної графіки, тестування програмного забезпечення та інші. Серед інших актуальних напрямів - “Оператор безпілотного літального засобу (дрону)”.

2.  Професійне навчання зареєстрованих безробітних в закладах МОН.

Зареєстровані безробітні мають право навчатися в закладах Міністерства освіти і науки України за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд). 

Для цього між центром зайнятості та закладом освіти, який має ліцензію на цей вид надання послуг укладається Договір про співпрацю щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання у період навчання. Строк професійного навчання безробітних визначається робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами та не може перевищувати 12 місяців. Зведений перелік закладів, в яких здійснюється навчання, доступний за посиланням. Лише в Києві безробітним доступні понад 200 освітніх програм!

3. Стажування на робочому місці безпосередньо у роботодавця.

У відповідності з ч. 3 ст. 35 “Закону про зайнятість”, роботодавці - замовники кадрів беруть участь у визначенні змісту навчання, кваліфікаційній атестації безробітних, надають робочі місця для їх виробничого навчання, виробничої практики або стажування. Центр зайнятості на підставі заявок роботодавців формує перелік роботодавців, які замовили та здійснюють професійне навчання зареєстрованих безробітних на робочому місці (на виробництві) за індивідуальною формою навчання або шляхом стажування з подальшим їх працевлаштуванням (п. 9 Порядку № 269).

На сьогодні у деяких регіонах майже половина зареєстрованих безробітних охоплені стажуванням у роботодавців.

4. Підтвердження результатів неформального навчання.

З метою підвищення конкурентоспроможності громадян на ринку праці Державна служба зайнятості забезпечує організацію процесу підтвердження результатів неформального навчання за робітничими професіями.

Тобто, працівникам, які мають великий досвід практичної роботи за робітничою спеціальністю, але не мають документа про освіту, Державна служба зайнятості допомагає підтвердити свою кваліфікацію та отримати документальне підтвердження своєї компетенції.

Працівники, які вирішили підтвердити свою кваліфікацію, протягом трьох днів складають іспити, а члени компетентної комісії оцінюють їх теоретичні знання та практичні навички. 

Направлення на підтвердження кваліфікації людина може отримати у будь-якому центрі зайнятості.

Детально порядок підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями визначено постановою КМУ від 15.05.2013 р. № 340.

Відповідно до наказу Мінсоцполітики від 16.03.2016 року № 256 «Про затвердження Переліку суб’єктів підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями» (посилання) визначено наступні суб’єкти підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за професією «Кухар» 3-6 розрядів

  • Державний навчальний заклад «Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості»;
  • Державний навчальний заклад «Рівненський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості»;
  • Вище професійне училище № 33 м. Києва.

Лише упродовж 11 місяців 2022 року 72 особи підтвердили результати неформального професійного навчання.

5.  Отримання ваучера для підтримання конкурентоспроможності.

Право на одноразове отримання ваучера для підтримання конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, за робітничою професією, підготовки за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю, підготовки на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня вищої освіти), спеціалізації та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями мають: особи віком старше 45 років зі страховим стажем від 15 років; колишні захисники України; внутрішньо переміщені особи працездатного віку і особи з інвалідністю за відсутності підходящої роботи; особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України або Державної кримінально-виконавчої служби України при звільнені за певних умов; особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення; особи, які у період дії воєнного стану в Україні або окремих її територіях отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних (бойових) дій тощо.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не може перевищувати 10-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом (станом на зараз до 26 840 грн). Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду, виходячи з його фінансових можливостей (посилання на ч. 2 ст. 30 Закону про зайнятість населення).

Навіть у період воєнного стану особи, які втратили роботу, звертаються до центрів зайнятості й отримують ваучери, що дозволяють їм розпочати роботу за новим фахом. Усього за 11 місяців цього року ваучер на навчання отримали 176 осіб.

Для того, щоб скористатися даними послугами ви можете звернутись до найближчого центру зайнятості або отримати консультацію та контакти через онлайн-підтримку Державної служби зайнятості у Телеграм (посилання). 

Інформація щодо контактів, стану роботи центрів зайнятості постійно розміщена в закріплених повідомленнях наших офіційних телеграм та вайбер каналах (посилання)