14.01.2022 | 16:24

Уряд постановою від 28.12.2021 № 1392 (далі — Постанова № 1392) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2021-%D0%BF#Text, яка набула чинності 05.01.2022, вніс зміни до постанови КМУ «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17.06.2015 № 413 (далі — Постанова № 413).

Зокрема, Постановою № 1392 у новій редакції викладено додаток до Порядку № 413 — ним встановлено нову форму повідомлення про прийняття на роботу, в т. ч. за гіг-контрактом.

Звертаємо увагу, що для всіх роботодавців правила подання повідомлення залишаються незмінними. Зміни стосуються тільки роботодавців-резидентів Дія Сіті.

Довідково: Спеціалісти резидента Дія Сіті — це гіг-спеціалісти, що виконують роботу (надають послуги) на замовлення та на користь (в інтересах) резидента Дія Сіті на підставі гіг-контракту, укладеного в порядку, передбаченому Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15.07.2021  № 1667-IX, та/або особи, які перебувають із резидентом Дія Сіті у трудових відносинах.

Відтепер Постанова № 413 містить окремі правила подання повідомлення про прийняття на роботу за гіг-контрактами.

Так, повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою (крім повідомлення про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації) та/або резидентом Дія Сіті до територіальних органів Державної податкової служби за місцем обліку їх як платника ЄСВ за формою згідно з додатком до Постанови № 413 до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором та/або до початку виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом резидента Дія Сіті.

Повідомлення подається засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису.

За відсутності технічної можливості подання повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту засобами електронного зв’язку в електронній формі таке повідомлення подається у формі документа на папері згідно з додатком разом з копією в електронній формі.

Інформація, що міститься у повідомленні про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту, вноситься до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб.