Відповідь: Правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні регулюються Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон № 5076), статтею 1 якого визначено, що адвокат - це фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом.

Згідно статті 13 Закону № 5076 адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, є самозайнятою особою.

Звертаємо увагу, що згідно статті 17 Закону № 5076, з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, зокрема про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності, передбачено ведення Єдиного реєстру адвокатів України (далі – Реєстр).

Інформація, внесена до Реєстру, є відкритою на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.

У Реєстрі міститься інформація про найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності, номери засобів зв’язку та інформація про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

Тобто, згідно даних Реєстру, можливо зробити висновок про обраний адвокатом вид адвокатської діяльності, а також її стан (зупинення/припинення) на дату звернення особи в службу зайнятості.

Отже, адвокат є особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, належить до зайнятого населення та не може бути визнаним безробітним.

Натомість, протягом строку зупинення права на заняття адвокатською діяльністю адвокат не має права її здійснювати, а тому може бути зареєстрований як безробітний в державній службі зайнятості за умови відсутності на ринку праці підходящої роботи.