Заняття проводить керівник курсів, доцент кафедри управління персоналом Панченко І. В.

Однією з форм здобуття освіти є дистанційна форма здобуття освіти.

Дистанційна форма здобуття освіти - це індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Основні засади організації та запровадження дистанційного навчання закладами освіти визначено  Положенням про дистанційне навчання, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.04.2013 за № 703/23235.

Державна служба зайнятості організовує професійне навчання зареєстрованих безробітних за дистанційною формою навчання.

Так, Донецька обласна служба зайнятості організовує підвищення кваліфікації безробітних в дистанційному форматі. У 2018 році – підвищили кваліфікацію 88 осіб.

Навчання відбувається в Костянтинівській та Маріупольській філіях Донецького національного університету ім. Василя Стуса за допомогою спеціального програмного забезпечення, веб-ресурсів та ІТ-сервісів за напрямами підвищення кваліфікації: «Фахівець з ефективності підприємництва» (1 міс.), «Аудитори та кваліфіковані бухгалтери» (1,75 міс.) та «Менеджери з підбору персоналу» (1.75 міс.).

Для забезпечення навчального процесу викладачі університету використовували наступні програми та засоби: комунікатори Skype, платформу дистанційних курсів Moodle, пакет сервісів Office 365 університету, до складу якого входять: корпоративна пошта Outlook, сервіс для хмарного зберігання та обміну файлами One Drive, внутрішня корпоративна соціальна мережа Yammer.

Методичними та навчальними матеріалами за дисциплінами, передбаченими навчальним планом, слухачі отримували з дистанційної платформи Moodle, яка дозволила слухачам:

- прослуховувати лекції згідно до розкладу занять за допомогою комунікатора Skype в Костянтинівському та Маріупольському навчально – консультаційних центрах, трансляція яких здійснювалась з Донецького національного університету ім. Василя Стуса, розташованого у м. Вінниця;

  • ознайомлюватись з навчальними та методичними матеріалами лекційних, практичних занять або вивчали/повторювали їх самостійно вдома;
  • спілкуватись в чаті, форумі з викладачами або іншими слухачами;
  • виконувати самостійні завдання від викладачів та проходити тести;
  • обмінюватись файлами з викладачами або завантажувати додаткові матеріали (літературу, презентації, лекційні матеріали).

Слухачі отримали професійні знання та навички у сфері фінансів та бухгалтерського обліку, управління персоналом та управління проектами у різноманітних сферах бізнесу. По закінченню навчання отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації.