Система візуалізації даних відображає попередні результати опитування роботодавців, здійсненого в рамках програми EU4Skills за підтримки Державної служби зайнятості України.

Опитування проведене впродовж жовтня-грудня 2020 року у  пілотних регіонах програми EU4Skills: Вінницькій, Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській та Чернівецькій областях.

Загалом в опитуванні взяли участь 5880 підприємств усіх видів економічної діяльності, у тому числі понад 95% усіх великих підприємств та репрезентативну кількість середніх, малих та мікро підприємств, що дозволяє з достатньою надійністю екстраполювати отримані дані на загальну професійну структуру досліджуваних регіонів.

Проте, з урахуванням наявних обмежень обсягу даних за окремими показниками, наведені результати опитування доцільно сприймати як інформаційні, а їх інтерпретація та узагальнення можливі виключно за умов додаткового аналізу та співставлення з іншими джерелами даних.

Ця публікація підготовлена за підтримки Європейського Союзу та його держав-членів Німеччини, Фінляндії, Польщі та Естонії у межах програми «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України». Програма має на меті надати підтримку у впровадженні реформи профосвіти та модернізації інфраструктури обраних навчальних закладів. Програма EU4Skills працює на національному рівні та у 7 пілотних областях: Вінницькій, Полтавській, Запорізькій, Рівненській, Львівській, Миколаївській та Чернівецькій. Програма EU4Skills виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) та Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю її авторів та не може жодним чином сприйматися як такий, що відображає погляди Європейського Союзу, його держав-членів та Програми.

This publication was produced with the financial support of the European Union and its member states Germany, Finland, Poland and Estonia within “EU4Skills: Better Skills for Modern Ukraine Programme”. Its contents are the sole responsibility of the author/partner and do not necessarily reflect the views of the European Union, its member states and the Programme. EU4Skills aims to support the vocation education and training reform in Ukraine. EU4Skills operates on national level and in seven target regions: Vinnytsia, Poltava, Zaporizhzhia, Rivne, Lviv, Mykolayiv and Chernivtsi oblasts.