Скільки може коштувати пристосування робочого місця для людини з інвалідністю?

Це залежить від конкретної людини, її обмежень, можливостей, конкретного робочого місця.


Які існують санкції для роботодавців, які на працевлаштовують інвалідів відповідно до встановленого нормативу?

У разі неподання до ФСЗІ звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідівна посадову особу, яка має право приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичну особу, яка використовує найману працю, накладається штраф від десяти до двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

У разі незабезпечення виконання нормативів робочих місцьдля працевлаштування інвалідів:

- посадова особа, яка має право приймати на роботу і звільняти з роботи, фізична особа, яка використовує найману працю, сплачує штраф від десяти до двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

- роботодавці сплачують щороку ФСЗІ адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається «в розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, в установі, організації, зокрема підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, фізичної особи, яка використовує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом». Для підприємств, зокрема підприємств громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, на яких працюють від восьми до 15 осіб, розмір адміністративно-господарських санкцій визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві чи у фізичної особи, яка використовує найману працю. Ця норма закону України не поширюється на підприємства, установи та організації, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

 

Розміри санкцій

за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів*


Чисельність працівників підприємства - Штрафні санкції


Від восьми до 15 працівників - У розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві чи у фізичної особи, яка використовує найману працю.


Понад 15 осіб -У розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві чи у фізичної особи, яка використовує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом.


* Крім підприємства, установи чи організації, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

Ст. 19 ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 р. № 875-ХП.

ЗУ «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 р. № 1489-III.

ЗУ «Про зайнятість населення» від 1.03.1991 р. № 803-ХП

Наказ Держкомстату України "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики праці" від 03.08.2009 р. № 294.

 

Ст. 188-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7.12.1984 р. № 8073-Х.

Ст.20 ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 р. № 875-ХП.


Які зобов’язання роботодавців щодо працевлаштування людей з інвалідністю?  

В Україні, як і в багатьох інших державах, де впроваджується політика соціальної підтримки людей з інвалідністю, законодавчо встановлено норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Для підприємств, установ, організацій, зокрема підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працюють від восьми до 25 осіб, – у кількості одного робочого місця. Тобто цей норматив поширюється як на державний, так і на приватний сектори економіки, а також на підприємства й організації громадських організацій інвалідів.

Працевлаштування інвалідів унаслідок психічного розладу здійснюється у межах зазначених нормативів.

Роботодавці мають самостійно здійснювати працевлаштування інвалідів у рахунок нормативів робочих місць для їх працевлаштування. При цьому державна служба зайнятості сприяє працевлаштуванню інвалідів, що перебувають на обліку і зареєстровані як безробітні.

Виконанням нормативу робочих місць вважається працевлаштування роботодавцями інвалідів, для яких це місце роботи є основним. 

Підприємства щомісяця подають до органів статистики звіт із праці за формою № 1-ПВ термінова-місячна, де відображається середньооблікова кількість штатних працівників за період з початку року (рядок 1040, графа 2), відповідно до якого контролюється виконання 4% нормативу протягом поточного року.