Відповідь:  форма звітності №1-ПА подається щоквартально міським, районним і міськрайонним центрам зайнятості не пізніше 15 числа місяця після звітного кварталу. У разі якщо останній день строку припадатиме на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подання звіту буде перший після нього робочий день відповідно до частини першої Порядку подання форми звітності  № 1 – ПА «Інформація про  кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні», затвердженого наказом Мінсоцполітики від 03.06.2019 № 851.