- максимальне врахування вимог роботодавців – освітні програми узгоджуються із представниками провідних підприємств регіону у відповідних галузях;

- широкий перелік напрямів навчання, за якими можливо отримати  необхідні, для успішного працевлаштування, компетентності;

- використання різноманітних форм та видів навчання;

- широке використання дуальної форми навчання, яка передбачає проходження виробничого навчання  не менше 70 % від навчальної програми на майбутньому робочому місці, безпосередньо у роботодавця;

- оптимальні терміни  навчання;

- використання у освітньому процесі новітніх технологій (спеціалізованих програмних засобів навчального призначення, відеоуроків, інтерактивних технологій, елементів дистанційного навчання), які дають можливість підвищити рівень засвоєння матеріалу;

- комфортна атмосфера для людей різного віку – методисти та викладачі ЦПТО ДСЗ мають значний досвід роботи зі слухачами різних вікових категорій, дорослими людьми;

- слухачам з віддалених районів, інших регіонів України надається можливість проживання у комфортабельному гуртожитку готельного типу;

- можливість пройти індивідуальне навчання за професією;

- залучення до викладання професіоналів, що мають як педагогічний досвід, так і значний практичний досвід роботи за професіями, які викладають;

- можливість навчатися наближено до місця проживання.