-    можливість навчатися наближено до місця проживання;
-    стислі терміни – навчання за професією триває від 1,5 до 11 місяців;
-    комфортна атмосфера для людей різного віку – методисти та викладачі ЦПТО ДСЗ мають значний досвід роботи зі слухачами різних вікових категорій, дорослими людьми;
-    слухачам з віддалених районів, інших регіонів України надається можливість проживання у комфортабельному гуртожитку готельного типу;
-    можливість пройти індивідуальне навчання за професією;
-    залучення до викладання професіоналів, що мають як педагогічний досвід, так і значний практичний досвід роботи за професіями, які викладають;
-    використання у навчальному процесі новітніх технологій (спеціалізованих програмних засобів навчального призначення, відеоуроків, інтерактивних технологій, елементів дистанційного навчання), що дають можливість підвищити рівень засвоєння матеріалу;
-    максимальне врахування вимог роботодавців – навчальні програми узгоджуються із представниками провідних підприємств регіону у відповідних галузях.