1. Які терміни подання форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)»?

Відповідно до наказу Міністерства економіки України від 12.04.2022 № 827-22 затверджено нову форму звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядку її подання» форма звітності № 3-ПН подається юридичними особами, фізичними особами –підприємцями, які в межах трудових відносин використовують працю фізичних осіб  за наявності попиту на робочу силу (вакансії) до базового центру зайнятості або філії міжрегіонального/регіонального центру зайнятості незалежно від місцезнаходження роботодавця з дня виникнення у нього потреби у підборі працівників та/або з дати відкриття вакансії, але не пізніше ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансії.»

​​2. Яким чином роботодавець може подати форму звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)»?

Форма звітності подається  нарочно, поштою або через сервіс «Електронний кабінет роботодавця».

3.  Які інструменти добору працівників використовуються фахівцями державної служби зайнятості?

Добір претендентів здійснюється як з числа зареєстрованих безробітних, так і шукачів роботи у визначені роботодавцем строки та відповідно до заявлених вимог до вакантної посади.

Фахівці служби зайнятості працюють з урахуванням останніх тенденцій ефективного рекрутингу: застосовують сучасні методи пошуку відбору та оцінки персоналу,  вмінь вести переговори, креативність і та гнучкість у вирішенні поставлених завдань, що практично довело здатність оперативно забезпечувати  задоволення потреб  роботодавців у кваліфікованих кадрах.»;

4. Які категорії громадян мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню?

До категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать:

1) один з батьків або особа, яка їх замінює і:

має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років;

виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю;

утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності);

2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

3) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

4) молодь, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;

5) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років;

6) особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

7) особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

8) учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

9) непрацюючі працездатні особи, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

11) інші категорії громадян, визначені Кабінетом Міністрів України, з урахуванням ситуації на ринку праці, а також встановлення карантину, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану в країні.»;

5. Який розмір штрафних санкцій передбачено чинним законодавством за порушення порядку подання інформації про заплановане масове вивільнення працівників?

   Відповідно до статті 53 Закону України «Про зайнятість населення» передбачено штраф у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.