У ЯКІЙ ФОРМІ ПОДАЄТЬСЯ ЗАЯВА ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО ПЕРЕЛІКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ З ПОСЕРЕДНИЦТВА У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ, ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ НАЙМАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОНАННЯ НИМИ РОБОТИ В УКРАЇНІ В ІНШИХ РОБОТОДАВЦІВ

Відповідь: Суб’єкт господарювання, який надає послугу з посередництва у працевлаштуванні або здійснює наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців подає до Державної служби зайнятості (Центрального апарату) рекомендованим листом з повідомленням про вручення заяву за формою, встановленою наказом Міністерства соціальної політики України  від 01.08.2013 № 471 «Про затвердження форми заяви про включення до Переліку суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців».

Бланк заяви розміщено на інтернет-ресурсі Державної служби зайнятості «Єдине соціальне середовище зайнятості» www.dcz.gov.ua у інформаційному блоці «Документи і контакти» підрозділу «Посередництво у працевлаштуванні» розділу «Роботодавцям».