Відповідь: Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 № 400 затверджено Порядок формування та ведення переліку суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців (далі – Порядок).

В електронному вигляді Перелік суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців (далі – Перелік) розміщено на інтернет-ресурсі Державної служби зайнятості «Єдине соціальне середовище зайнятості» www.dcz.gov.ua у підрозділі «Посередництво у працевлаштуванні» розділу «Роботодавцям».

Відповідно до пункту 2 Порядку включенню до Переліку підлягають суб’єкти господарювання, які відповідно до статей 36 – 39 Закону України «Про зайнятість населення» надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців та мають у реєстраційній картці, що підтверджує проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця один із видів економічної діяльності, визначених Класифікатором видів економічної діяльності ДК 009:2010, затвердженого наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 457, коди:

78.10          Діяльність  агентств  працевлаштування,

78.20          Діяльність агентств тимчасового працевлаштування,

78.30          Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами.