Основними законодавчими актами, що регулюють правовідносини у сфері зайнятості населення та страхування на випадок безробіття, є закони України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 та «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 (зі змінами).

Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2018 № 5-р/2018 поновлено право громадян похилого віку на достроковий вихід на пенсію на підставі статті 21 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», що була виключена на підставі Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», прийнятого Верховною Радою України 28.12. 2014 за № 76-VIII (далі – Закон № 76).

Поновлена норма гарантує право на достроковий вихід на пенсію громадянам похилого віку за півтора року до встановленого законодавством строку, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Разом з тим, Законом № 76 виключено статтю 49 Закону України «Про зайнятість населення», що також за певних умов передбачала право осіб на достроковий вихід на пенсію відповідно до клопотання про достроковий вихід на пенсію безробітних, яке видавалось державною службою зайнятості.

Дію Закону № 76 стосовно статті 49 Закону України «Про зайнятість населення» зазначеним рішенням Конституційного Суду України не скасовано.

Отже, відповідно до вищезазначеного, у державної служби зайнятості відсутні підстави для надання особливих гарантій окремим категоріям безробітних, які втратили роботу у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці.