ЧИ МОЖЛИВА СПІВПРАЦІЯ  ІНОЗЕМНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ ТА РОБОТОДАВЦІВ З ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ЗАЙНЯТОСТІ В ЧАСТИНІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЗА КОРДОН

Відповідь: Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян на працю та реалізації їхніх прав на соціальний захист від безробіття визначено Законом України «Про зайнятість населення».

Вичерпний перелік завдань та функцій державної служби зайнятості визначені у статті 22 Закону України «Про зайнятість населення».

Відповідно до пункту 16 частини другої статті 22 Закону України «Про зайнятість населення» Державна служба зайнятості (Центральний апарат) бере участь у здійсненні міжнародного співробітництва для розв'язання проблем зайнятості населення, соціального захисту громадян від безробіття та трудової міграції.

Питання працевлаштування українських громадян за кордон не належить до компетенції державної служби зайнятості.

Водночас, надання послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном регулюється статтею 38 Закону України «Про зайнятість населення». Діяльність суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підлягає ліцензуванню і регулюється законами України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про зайнятість населення» та іншими законодавчими актами України.

Послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном надаються відповідно до заявок іноземного роботодавця (його контрагента) щодо вільних робочих місць (вакансій) і лише в межах укладених іноземними суб'єктами господарювання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про надання посередницьких послуг у сфері працевлаштування.