Державний центр зайнятості звертає увагу на 5 нюансів регулювання праці керівників підприємств, установ і організацій.

① З керівниками можна укласти контракт або цивільно-правовий договір.

Із керівниками можна укласти контракт (ст. 65 ГК). Законодавство встановлює типові форми контрактів керівників певних суб’єктів господарювання. Також повинен бути наказ про прийняття директора на роботу за трудовим договором (контрактом). З посадовими особами органів акціонерного товариства може укладатися (ст. 62 Закону України «Про акціонерні товариства»): трудовий договір чи контракт, цивільно-правовий договір.

② Керівників можна залучати до роботи на умовах ненормованого робочого дня.

Керівники можуть працювати на умовах ненормованого робочого дня, оскільки вони розподіляють час для роботи на свій розсуд.

Ненормований робочий день — це особливий режим робочого часу, який встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу. У разі потреби ця категорія працівників виконує роботу понад нормальну тривалість робочого часу (ця робота не вважається надурочною). Залучення директора до роботи на умовах ненормованого робочого дня буде законним, якщо відповідна посада міститься у списку посад працівників з ненормованим робочим днем у додатку до колективного договору.

③ Матеріальна відповідальность керівників.

Відповідальність за шкоду.

За шкоду, заподіяну підприємству, установі чи організації при виконанні трудових обов'язків, всі працівники, крім посадових осіб, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку (ст. 132 КЗпП).

Відповідальність за неодержаний прибуток.

Відповідальність за не одержаний підприємством, установою, організацією прибуток може бути покладена лише на працівників, що є посадовими особами (ст. 130 КЗпП). 

Відповідальність за несвоєчасну виплату зарплати.

Керівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, установі, організації, якщо вони винні у несвоєчасній виплаті заробітної плати понад один місяць (за умов, перелічених у п. 9 ч. 1 ст. 134 КЗпП).

④ Діяльність, несумісна з посадою керівників.

Не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності): керівники державних підприємств, установ, організацій, їхні заступники; керівники структурних підрозділів державних підприємств, установ, організацій (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники.

Це передбачає пункт 4 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Мінпраці, Мін`юсту, Мінфіну 28.06.1993 № 43. Положення, спрямовані на недопущення недобросовісної конкуренції, містить ст. 40 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Зокрема, членам виконавчого органу товариства не можна без згоди загальних зборів учасників або наглядової ради товариства здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності товариства або бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

⑤ Додаткові підстави і спрощений порядок звільнення керівників.

Власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю, про колективні договори і угоди, Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (ст. 45 КЗпП).

Додатковою підставою звільнення керівників підприємств та деяких інших посадових осіб є одноразове грубе порушення трудових обов'язків (п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗпП). Також п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП дозволяє розірвати трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадку припинення повноважень посадових осіб. Таке звільнення можливе без вини працівника, проте йому має бути виплачено вихідну допомогу у розмірі не менше 6-місячного заробітку (ст. 44 КЗпП). Звільнення керівника підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступників, а також інших посадовців допускається без згоди виборного органу первинної профспілкової організації (ст. 43-1 КЗпП). Порушення членами виконавчого органу товариства обов’язків, визначених ст. 40 Закону про ТОВ, є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.