Активне впровадження інноваційних технологій у виробництво, спричиняє надзвичайно швидку втрату актуальності набутих знань. Зростають потреби в неперервності освіти, підвищуються вимоги до професійної мобільності кадрів. Балансування ринку праці вимагає постійного оновлення знань працівників, що можливе на основі реформування системи освіти, впровадження нових форм навчання, таких як дистанційної так і дуальної, як частин безперервної освіти.

Для підвищення рівня готовності багатьох випускників закладів вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти  до самостійної професійної діяльності на перших робочих місцях, що відповідають здобутій освіті, уряд затвердив Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-р) та План заходів з реалізації Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2019-р).

Центри професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (далі – ЦПТО ДСЗ) упроваджують у професійну підготовку та перепідготовку безробітних елементи дуальної форми навчання з метою підвищення конкурентоспроможності осіб на ринку праці.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.05.2018 № 473 «Про розширення переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти для впровадження елементів дуальної форми навчання» затверджено перелік закладів професійної (професійно-технічної) освіти для впровадження з 01 вересня 2018 року елементів дуальної форми навчання з визначених робітничих професій. Зокрема, до переліку увійшли чотири ЦПТО ДСЗ: Рівненський («токар», «електрозварник ручного зварювання», «швачка», «кухар», «продавець продовольчих товарів»), Сумський («продавець продовольчих товарів», «продавець непродовольчих товарів», «зварник пластмас», «оператор котельні», «машиніст (кочегар) котельні»), Харківський («оператор маніпулятора (лісове господарство та лісозаготівля)», «швачка») та Херсонський («швачка», «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» категорії А1, А2, В1,).

Протягом січня-квітня 2019 року у ЦПТО ДСЗ проходили навчання, з використанням елементів дуальної форми, 1186 осіб, з них в рамках експерименту МОН – 121 особа.

Досвід впровадження елементів дуальної форми навчання закладами професійної (професійно-технічної освіти) Міністерство освіти і науки  України розміщує на сайті за адресою: https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/dualna-osvita.