Активне впровадження інноваційних технологій у виробництво, спричиняє надзвичайно швидку втрату актуальності набутих знань. Зростають потреби в неперервності освіти, підвищуються вимоги до професійної мобільності кадрів. Балансування ринку праці вимагає постійного оновлення знань працівників, що можливе на основі реформування системи освіти, впровадження нових форм навчання, таких як дистанційної так і дуальної, як частин безперервної освіти.

Для підвищення рівня готовності багатьох випускників закладів вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти  до самостійної професійної діяльності на перших робочих місцях, що відповідають здобутій освіті, уряд затвердив Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-р) та План заходів з реалізації Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2019-р).

Центри професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (далі – ЦПТО ДСЗ) упроваджують у професійну підготовку та перепідготовку безробітних  дуальну форму навчання з метою підвищення конкурентоспроможності осіб на ринку праці.

Дуальна система передбачає поєднання вивчення теоретичних предметів навчального плану в ЦПТО ДСЗ, з проходженням професійно-практичної підготовки (виробничого навчання та виробничої практики) на підприємствах, які замовляють кадри і мають належні умови для організації практичного навчання.

За січень-червень 2021 року на базі ЦПТО ДСЗ навчання за дуальною формою проходили 534 особи з числа зареєстрованих безробітних, в інших закладах освіти – 54 особи.

Досвід впровадження елементів дуальної форми навчання закладами професійної (професійно-технічної освіти) Міністерство освіти і науки  України розміщує на сайті за адресою: https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/dualna-osvita.