Так, можна. Статус зареєстрованого безробітного надається особам, які зазначені у частині першій статті 43 Закону України «Про зайнятість населення» (далі – Закон), у день подання ними особистої заяви про надання  статусу зареєстрованого безробітного до будь-якого обраного ними територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, незалежно від наявності або відсутності у таких осіб задекларованого та зареєстрованого місця проживання (перебування).

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»  застраховані особи, у тому числі, звільнені з роботи за угодою сторін мають право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги.