Закон України “Про зайнятість населення” № 5067-VІ від 5 липня 2012 року

Закон України “Про освіту” № 2145 -VІІІ від 5 вересня 2017 року

Закон України “Про професійний розвиток працівників” № 4312-VІ від 12 січня 2012 року

Закон України “Про професійну (професійно-технічну) освіту” № 103/98-ВР від 10 лютого 1998 року

Порядок професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, затверджений наказом Мінсоцполітики, МОН від 31.05.2013 № 318/655, зареєстровано в Мін’юсті 19.06.2013 за № 1029/23561, із змінами

Порядок відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання, затверджений наказом Мінсоцполітики від 16.05.2013 № 269, зареєстровано в Мін’юсті 31.05.2013 р. за № 843/23375, із змінами

Порядок видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затверджений постановою КМУ від 20.03.2013 р. № 207

Перелік професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджений наказом Мінекономіки від 07.09.2020 № 1716, зареєстровано в Мін’юсті 29.09.2020 № 946/35229

Порядок підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, затверджений постановою КМУ від 15.05.2013 №340

Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затверджене наказом МОН від 30.05.2006 № 419, зареєстровано в Мін’юсті 15.06.2006 за № 711/12585, із змінами

Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві, затверджене наказом Мінпраці та МОН від 27.12.2006 № 500/861, зареєстроване в Мін’юсті 17.01.2007 за № 32/1329, із змінами

Положення про професійне навчання працівників на виробництві, затверджене наказом Мінпраці та МОН від 26.03.2001 № 127/151, зареєстроване в Мін’юсті 6.04.2001  за № 315/5506

Методичні рекомендації щодо запровадження наставництва, затверджені наказом Мінсоцполітики від 11.10.2017 № 1611

Перелік суб’єктів підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, затверджений наказом Мінсоцполітики від 16.03.2016 №256, зареєстровано в Мін’юсті 25.03.2016 за № 455/28585, із змінами

Національна рамка кваліфікацій, затверджена постановою КМУ від 23.11.2011 № 1341

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затверджений постановою КМУ від 21.08.2019 № 800

Порядок визнання в Україні професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 р. № 576

Положення про Реєстр кваліфікацій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 р. №620

Типове положення про кваліфікаційний центр, затверджене наказом МОН від 22.04.2021 № 452, зареєстроване в Мін’юсті 17.06.2021 за № 804/36426

Порядок присвоєння та підтвердження професійних кваліфікацій кваліфікаційними центрами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 р. № 956

Порядок акредитації кваліфікаційних центрів,  затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2021 р. № 986