З першого січня цього року в роботу державної служби зайнятості запроваджено інститут кар’єрного радника. Це стало можливим після набуття чинності Постанови Кабінету Міністрів України №792 від 19 вересня 2018 р. «Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу». Протягом перших трьох місяців впровадження інституту кар’єрного радника в державній службі зайнятості особливу увагу приділяють питанням професійного розвитку фахівців та удосконаленню навичок, які забезпечать індивідуальний підхід до кожного безробітного.

На етапі адаптації працівників до нового Порядку важливо, щоб співробітники служби були мотивованими і мали бажання розвиватися професійно, а ті технології, що пропонуються, розширювали можливості для цього. «Якщо співробітник служби буде почуватися впевнено як професіонал, ми зможемо практично довести, що державна служба зайнятості обслуговує клієнтів не «за шаблоном», а з урахуванням їх індивідуальних потреб», - так вважає Ольга Макогон, Заступник Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату).

Як і будь-яке системне навчання, пов’язане з підвищенням ефективності обслуговування клієнтів, програми навчання фахівців державної служби зайнятості містять компоненти, які розвивають професійні (технологічні) компетенції, але перевага надається розвитку м’яких навичок.

Під час навчання реєстраторів, які знайомлять клієнтів з послугами державної служби зайнятості, здійснюють реєстрацію, проводять первинне профілювання, сприяють оперативному працевлаштуванню, велика увага приділяється розвитку навичок встановлення міжособистісного контакту з клієнтом, відпрацюванню конструктивних форм вираження згоди/незгоди у взаємодії з клієнтом, опрацюванню технік подолання психологічних бар’єрів та конфліктних ситуацій.

Під час навчання фахівців, які поєднують функції реєстратора та кар’єрного радника, особливе значення має, окрім вищеназваного, розвиток навичок, пов’язаних із формуванням стратегії активації поведінки клієнта на ринку праці через складання індивідуального плану надання послуг чи індивідуального плану працевлаштування.

Під час навчання фахівців, які виконують функції кар’єрних радників, увага приділяється підвищенню якості підготовки до першої консультаційної зустрічі, особливостям консультування щодо працевлаштування за результатами поглибленого профілювання, умінню визначати ті послуги, які допоможуть працевлаштуватися клієнтові. Особливе значення має розвиток навичок індивідуального прийняття рішень, командної роботи з фахівцями інших підрозділів центру зайнятості та орієнтованості на результат під час працевлаштування клієнта.

Навчання фахівців державної служби зайнятості та регіональних тренерів проводять професійні тренери Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України під керівництвом Валентини Анатоліївни Мельник, проректора Інституту. Якість роботи тренерів та процес впровадження інституту кар’єрного радника позитивно оцінюється представниками проекту Міжнародної організації праці «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні», який є партнером державної служби зайнятості в зміцненні функціонального потенціалу служби.

Як зауважує Ольга Макогон, новітній підхід до навчання та розвитку спеціалістів допоможе розвивати сервіси, що пропонуються державною службою зайнятості, насамперед, йдеться про розширення можливостей для легальної зайнятості безробітних та про підбір роботодавцям працівників.