Розлади, які впливають на здатність розуміти усну та письмову мову, користуватися нею, виконувати обрахунки, координувати рухи або привертати увагу.

Людина має проблеми з писанням.

Перенесення з одного носія на інший.

 • Використання голосового програмного забезпечення; текстовий редактор

Писання, звітування і оформлення документів.

 • Когнітивний процес написання:
Люди з труднощами в навчанні можуть відчувати труднощі під час організації письмового проекту, а саме у визначенні теми та ідеї, структуруванні пропозицій або у виявленні та / або виправленні граматичних помилок. 
ВикористовуйтеTexthelp Read & Write Gold, програми надання допомоги в написанні, читанні та у граматиці. 
Надання електронних / вербальних орфографічних словників
Дозволяти людині створювати словесні відповіді, рецензії, замість письмових.
Дозволяти використання довідників, таких як тезаурус і словник
 • Фізичний процес написання:
Люди з труднощами в навчанні можуть мати фізичні труднощі під час письма, наприклад важко заповнити бланки, здійснити нумерацію, розташувати дані в стопці або лінії. Почерк може бути нерозбірливими.
Забезпечити допоміжне знаряддя для письма
Забезпечити документами із чітким розграфленими лініями. Дозволити письмову відповідь (або електронний формат) , замість рукопису; дозволити використання персональних комп'ютерів, у тому числі Альфа Smart, Palm, Blackberry або інших планшетних ПК.
Використовувати програмне забезпечення, яке розпізнає голос користувача та відповідно здійснює зміни в тексті на екрані комп'ютера

Правопис.

 • Текстовий редактор
 • Перевірка орфографії ПЗ / електронна перевірка орфографії
 • Програмне забезпечення із підсвічуванням +D149, дозволити співробітнику, чи керівнику попередній перегляд робочих матеріалів.

Виконання математичних розрахунків.

 • Дозволити використання дробових, десятковій, статистичних чи наукових калькуляторів.
 • Забезпечити калькулятор із голосовим супроводом 
 • Користуватися калькуляторами або рахункових машинами із великими екранами

Людина має проблеми з читанням.

Читання тексту з екрану комп'ютера.

 • Використовуйте голосове програмне забезпечення, програмне забезпечення для читання з екрану, в якому буде висвітлюватися і озвучуватися інформація з екрану комп'ютера; змінюйте колірну схему на екрані комп'ютера з урахуванням візуальних переваг людини;
 • Задайте шрифт на екрані комп'ютера такий, щоб задовольнити візуальні потреби людини

Читання тексту з друкованого екземпляра.

 • Перетворення тексту в аудіо формат. 
 • Використання більшого шрифту
 • Використання подвійного абзацу на друкованих матеріалах
 • Використовуйте кольорові наліпки , щоб зробити текст більш зручним для читання
 • Прочитайте документ вголос
 • Сканування документів у комп'ютер і використання оптичного розпізнавання символів (OCR)
 • Використовуйте читальне перо, портативний прилад, який сканує слова і забезпечує зворотний слуховий зв'язок

Людина має труднощі з плануванням часу та організацією.

Зосередження на деталях роботи.

 • Використання звукових панелей для поглинання шуму
 • Використання екологічних звукових машин
 • Переїзд в особистий кабінет або в області з менш відволікаючими зовнішніми подразниками
 • Використання таймерів з підказками
 • Дозволяти співробітнику використовувати гарнітуру для прослуховування музики

Формування висновків і вивчення нових завдань.

 • Надання навчальних матеріалів на аудіо касеті чи в друкованому вигляді
 • Надання існтрукцій у вигляді карток із чітко прописаними кроками. 
 • Забезпечення перепідготовки в міру необхідності Огляд інформації з працівником
 • Великі обсяги інформації - розбивати на окремі блоки. 
 • Переформулювання інформації для легшого розуміння.

Запам'ятовування завдань/послідовності.

 • Спілкування в усній та письмовій формі
 • Забезпечення тренінгів в письмовій формі
 • Використання памяток-наліпок; 
 • Дозвілити співробітнику магнітофоний запис вказівок та завдань; використання контрольних списків
 • Надання підказок

Людина має труднощі при спілкуванні з іншими.

Спілкування з колегами чи керівниками.

 • Надання щоденного супроводу та зворотнього зв'язку
 • Застосування позитивного стимулювання
 • Чітке розяснення щодо бажаних результатів
 • Завдання надається в усній або письмовій формі, залежно від того, що є найбільш зручним для співробітника
 • Створення довгострокових і короткострокових цілей для співробітників
 • Проводити тренінгу сензитивності для підвищення обізнаності колег про інвалідність.
 • Якщо можливо, дозволити співробітнику працювати надому
 • Дозволити працівникові перехід до іншої робочої групи, відділу.

Проявлення відповідних соціальних навичок.

 • Здійснювати огляд робочої політики разом зі співробітником
 • При поясненні неналежної поведінки наводити конкретні приклади
 • Наводити конкретні приклади при поясненні особливостей застосування дисциплінарних стягнень
 • Визнання та заохочення належної поведінки